Executive scholingsprogramma voor ambtelijk secretarissen bij gemeenten

27 januari 2017

Scholing voor ambtelijk secretaris en adviseur medezeggenschap. Ben je ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap? Bekijk dan ons Executive Programma voor medezeggenschapsprofessionals bij gemeenten.

Binnenkort!

Executive scholingsprogramma voor medezeggenschapsprofessionals bij gemeenten

  Na 8 maart beginnen voor veel gemeentelijke ondernemingsraden een nieuwe zittingstermijn. Sommige ondernemingsraden beginnen met een geheel nieuwe samenstelling; anderen doen dat met een combinatie van nieuwe en ervaren leden.

Ontwikkelingsprocessen medezeggenschapsprofessionals

Hoewel de medezeggenschap een pas op de plaats maakt om de nieuwe OR te installeren, gaan ontwikkelingsprocessen in de organisatie gewoon door. Als continue factor in de medezeggenschap  help jij de net opgestarte ondernemingsraad om op de rijdende trein van organisatievraagstukken te springen. Vergroot daarom nu jouw kennis van actuele organisatieontwikkelingen en versterk jouw rol om de ondernemingsraad te ondersteunen bij het voeren van strategische vraagstukken.

Executive programma voor medezeggenschapsprofessionals

In samenwerking met sl-IMPACT bieden wij speciaal voor ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap bij gemeenten het executive programma voor medezeggenschapsprofessionals aan. Je ontwikkelt je kennis over:
  • Cultuur en verandermanagement met daarbij organische veranderprocessen en medezeggenschap
  • Strategisch HR-beleid met daarbij duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en mobiliteit
  • Overlegpartners binnen de gemeentelijke arbeidsverhoudingen en de rol van het politiek primaat
  • Strategische gesprekken en dialoog over organisatieontwikkelingen

Plusprogramma

Voor extra verdieping en begeleiding bij je professionele ontwikkeling, volg dan ook het optionele PLUSprogramma. In dit programma bieden we coaching en supervisie voor je professionele groei. Ontwikkelwensen die in het PLUSprogramma hun uitwerking vinden zijn bijvoorbeeld:
  • Vergroten van je rol van uitvoerend naar adviesgericht niveau.
  • Versterken van je positie binnen de medezeggenschap en de organisatie.
  • Werken aan je professionele ontwikkeling vanuit je eigen behoefte aan reflectie en ontwikkeling.

Programma en Data

Klik hier voor meer informatie over het programma en de data.