Gerry Leenders: van verwarmingsmonteur tot trainer adviseur

19 September 2017

Hoewel Gerry Leenders zijn carrière begon als verwarmingsmonteur, kreeg hij al vrij snel in de gaten dat zijn echte drive lag bij het coachen van anderen. “Ik vind het helemaal niet erg om in de belangstelling te staan. Dat is misschien ijdel, maar daar schaam ik me niet voor.” Wij stellen je met plezier voor aan de nieuwste trainer adviseur van MZ Services.

Een backpack aan ervaring

Leer de regels van het spel en speel het beter dan de rest. Zo zouden we het motto van Gerry Leenders samen kunnen vatten. Met meer dan 25 jaar medezeggenschapservaring in een internationaal productiebedrijf kent hij het klappen van de zweep als geen ander. “Je moet als OR-lid vooral kunnen luisteren en er tegelijkertijd voor waken dat je niet andermans problemen opknapt. Je bent vooral een doorverwijzer. Zo help je mensen het beste vooruit.”

Medezeggenschap is ook in het bedrijfsbelang

Hoewel veel bedrijven geneigd zijn hem tegen te spreken, is Gerry Leenders van mening dat een bestuurder alleen maar profijt heeft van een goede, professionele ondernemingsraad. Hij ziet de OR als partner in business, in plaats van een tegenpartij. Door een goede verstandhouding te bewaken en de OR vroegtijdig te betrekken bij belangrijke beslissingen versnel je alle processen en beperk je weerstand. Het is aan de bestuurder om dit te faciliteren en aan de OR om dit bloedserieus op te pakken.

Gerry Leenders spreekt de taal van de industrie

Kom bij onze Gerry Leenders niet aan met dure woorden, want daar heeft hij niets mee. Liever spreekt hij de taal van de industrie. Daar werkte hij zelf immers dertig jaar lang. Hij voelt goed aan wat men wil en welke werkwijze past bij de doelgroep. Kwaliteiten die hij de komende tijd optimaal inzet als trainer adviseur bij MZ Services. “Leren moet leuk zijn en dat samen in een prettige sfeer doen werkt vaak het best. Uiteraard wel met een resultaat waarmee men verder kan.”