Executive scholingsprogramma medezeggenschapsprofessionals

09 maart 2017

Gisteren vonden de landelijke OR-verkiezingen plaats bij veel gemeenten. Als continue factor in de medezeggenschap kun jij de opstartende OR ondersteunen met jouw kennis en ervaring met  strategische vraagstukken. De nieuwe zittingstermijn van de OR is daarom ook voor jou het moment om goed van start te gaan en te werken aan je professionele ontwikkeling.

Executive scholingsprogramma voor medezeggenschapsprofessionals bij gemeenten

Gisteren vonden de landelijke OR-verkiezingen plaats bij veel gemeenten. Als continue factor in de medezeggenschap kun jij de opstartende OR ondersteunen met jouw kennis en ervaring met  strategische vraagstukken. De nieuwe zittingstermijn van de OR is daarom ook voor jou het moment om goed van start te gaan en te werken aan je professionele ontwikkeling.

Executive programma voor medezeggenschapsprofessionals

Speciaal voor ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap bij gemeenten bieden wij in samenwerking met sl-IMPACT het executive programma voor medezeggenschapsprofessionals aan. Met dit programma vergroot je je kennis over:
  • Cultuur en verandermanagement met daarbij organische veranderprocessen en medezeggenschap
  • Strategisch HR-beleid met daarbij duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en mobiliteit
  • Overlegpartners binnen de gemeentelijke arbeidsverhoudingen en de rol van het politiek primaat
  • Strategische gesprekken en dialoog over organisatieontwikkelingen

PLUSprogramma

Wil je extra verdieping en begeleiding bij je professionele ontwikkeling, volg dan het optionele PLUSprogramma. In dit programma bieden we coaching en supervisie voor je professionele groei. Ontwikkelwensen die in het PLUSprogramma hun uitwerking vinden zijn bijvoorbeeld:
  • Vergroten van je rol van uitvoerend naar adviesgericht niveau.
  • Versterken van je positie binnen de medezeggenschap en de organisatie.
  • Werken aan je professionele ontwikkeling vanuit je eigen behoefte aan reflectie en ontwikkeling.