Home > Training > Maatwerk training

Maatwerk training

Iedere organisatie is anders en ook elke ondernemingsraad heeft zijn eigen vraagstukken of specifieke aandachtspunten. Daarom ontwikkelen we trainingen op maat. De trainingsbehoefte heeft vaak betrekking op; ondernemingsbeleid, het functioneren van de ondernemingsraad of wet- en regelgeving.

Ondernemingsbeleid

Hieronder vallen onderwerpen als reorganisatie, personeelsbeleid, veranderingsprocessen en -strategieën, fusie, herindeling, samenwerking en financieel beleid.

Als medezeggenschapsraad draag je bij aan het realiseren van ondernemingsdoelen en geef je richting aan strategie en beleid van de onderneming.

Functioneren ondernemingsraad

Het intern functioneren is een belangrijke succesfactor voor een ondernemingsraad. Daarbij gaat het om de werkwijzen en vaardigheden van de OR-leden. Wij trainen onder andere de taakverdeling en werken met commissies, functioneren als team, planmatig werken (opstellen werkplan), contact met de achterban en PR, debat- en dialoogvaardigheden, vergadertechnieken, onderhandelen en presentatievaardigheden.

Wet- en regelgeving

Zelfbewuste ondernemingsraden hebben kennis van hun bevoegdheden, plichten en relevante wet- en regelgeving. In onze trainingen komen bijvoorbeeld aan bod: Wet op de Ondernemingsraden, wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu, wet- en regelgeving op het gebied van verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Zie voor meer informatie hier ons overzicht van trainingen die wij aanbieden.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Peter Kelleter Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Peter Kelleter Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Peter Kelleter Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier