Home > Training > Introductie in de medezeggenschap

Introductie in de medezeggenschap

Als nieuw OR-lid kan het soms lastig zijn je draai te vinden in een al bestaande OR. Je worstelt met allerlei vragen. Wat staat er allemaal in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)? Wat zijn rechten, bevoegdheden en taken van een OR? Hoe ligt de relatie tussen en met andere spelers zoals de WOR-bestuurder, het management, de afdelingen Personeel en Organisatie (HR) en de vakbonden? Welke zaken zijn van belang voor het OR-werk? Om er nu voor te zorgen dat je snel volwaardig mee kunt draaien in de OR verzorgen wij een instaptraining waar je de noodzakelijk basiskennis en -inzichten opdoet.

Duur: 1 dag van 09.00 – 17.00 uur
Data: 27 januari, 8 maart, 12 april, 14 juni, 15 september, 12 december 2022
Locatie: Tilburg, Den Haag, Utrecht en Zwolle of online
Prijs: € 375,- incl. vergaderarrangement, excl. btw

Ben je niet beschikbaar op de geplande data óf toch liever een andere locatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.

Resultaat

Na deze instaptraining:

  • Heb je inzicht in de rol en positie van de OR in het krachtenveld.
  • Heb je inzicht in de WOR: de belangrijkste bevoegdheden en artikelen van de Wet op de ondernemingsraden zijn nader toegelicht waaronder de procedures rondom advies- en instemmingsaanvragen.
  • Weet je wat de kritische succesfactoren voor het OR-werk zijn.
  • Is duidelijk wat er van je verwacht wordt als nieuw OR-lid.
Programma

Deze trainingsdag begint om 09.00 uur en wordt afgesloten om 17.00 uur. In de ochtend gaat het over de medezeggenschap en in de middag over de persoonlijke rol hierin. Hieronder staat het volledige programma.

Dagindeling
09.00  Start van de training
– Opening en korte kennismaking.
– Inventariseren van de verwachtingen.
– Toelichting op het programma.
09.15  Introductie in de medezeggenschap
Welkom in de medezeggenschap. Om je wegwijs te maken in je nieuwe werkveld, starten we met een introductie in de medezeggenschap. Er komen vragen aan bod zoals: wat houdt medezeggenschap in, wat doet een OR en wat kan/mag een OR doen, wat zijn kritische succesfactoren voor de invloedsuitoefening en het succes van medezeggenschap?
Inzicht in de WOR
Alle belangrijkste bevoegdheden en artikelen uit de WOR krijgen onze aandacht. Uiteraard staan we daarbij ook stil bij de procedures rondom advies- en instemmingsaanvragen en oefenen we met het toepassen van de bevoegdheden. Alle vragen die je hebt over de WOR kunnen gesteld worden.
12.30 Lunch
13.30 De praktijk van het OR-werk
Nu we weten wat de WOR aan mogelijkheden biedt om invloed op het beleid uit te oefenen, zoomen we tijdens het middagprogramma in op de praktijk van het OR-werk. We stippen de factoren voor succesvol OR-werk aan:
– Vergadertechnieken
– Achterbancommunicatie
– Interne taakverdeling
– Contact tussen OR en bestuurder
– Visie en speerpunten van de OR
OR Quiz!
Het grote moment is aangebroken: we toetsen de opgedane kennis aan de hand van een quiz.
16.30 Evaluatie en afsluiting

Inschrijven

  • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Ons team
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier