Home > Training > OR en organisatieveranderingen

OR en organisatieveranderingen

In de ondernemingsraad krijg je voortdurend te maken met organisatieveranderingen; van proefballonnetjes tot complete reorganisaties. Nu door corona veel organisaties in zwaar weer verkeren, worden er ook hierdoor veel reorganisaties verwacht. De Wet op de ondernemingsraden geeft duidelijk aan waar de WOR-bestuurder en de OR zich aan moeten houden. De praktijk is meestal ingewikkelder. Veel veranderingen verlopen ‘organisch’ wat niet overeenkomt met de vormvereisten die de WOR aan zulke beleidsvoornemens stelt.

Hoe moet je daar nu als OR mee omgaan? Wanneer verlopen veranderingen nu succesvol? Welke toegevoegde waarde kun je als OR hebben? Vragen en dilemma’s waar we tijdens de training ‘OR en organisatieveranderingen’ op ingaan en vertalen naar praktijktips.

Duur: 1 dag van 09.00 – 17.00 uur
Data: 7 maart, 30 mei, 4 oktober, 14 december 2022
Locatie: Tilburg, Den Haag, Utrecht en Zwolle of online
Prijs: € 375,- incl. vergaderarrangement, excl. btw

Ben je niet beschikbaar op de geplande data óf toch liever een andere locatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.

Resultaat

Na deze training:

  • Heb je zicht op veranderingsprocessen en heb je praktijktips gekregen hoe daar als OR mee om te gaan.
  • Kun je makkelijker meepraten met de bestuurder en zaken in een breder perspectief plaatsen.
  • Heb je een stuk organisatiebewustzijn opgedaan en inzicht gekregen in ‘modieuze’ veranderprocessen.
Programma

Deze trainingsdag begint om 09.00 uur en wordt afgesloten om 17.00 uur. Hieronder staat het volledige programma.

Dagindeling
09.00 Start van de training
– Opening en korte kennismaking.
– Inventariseren van de verwachtingen.
– Toelichting op het programma.
09.15 Wanneer zijn organisatieveranderingen succesvol?
Organisatieveranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Wordt dat ingegeven door externe ontwikkelingen? Wordt er (te) snel achter trends aangelopen? Wat maakt een organisatieverandering succesvol?
Naast het ingaan op deze vragen, behandelen we een door MZ Services ontwikkelde methode: de Match-methode. Deze methode ondersteunt directies, management en ondernemingsraden met het richten en inrichten van de organisatie.
Dilemma’s voor de OR: monitoren of meedoen
Klassieke veranderingstrajecten zijn vervangen door organische verandertrajecten, ‘gaandeweg veranderen’ of doorontwikkelingstrajecten. Hoe het ook moge heten, het levert dilemma’s voor de OR op. Gaan we meedoen? Deelnemen in werkgroepen? Of houden we meer afstand? Iedere OR maakt z’n eigen keuze. We schetsen de voor- en nadelen hierbij.
12.30 Lunch
13.30 Organisatiediagnose; en nu?
Een succesvolle organisatieverandering is ten minste gebaseerd op een diagnose van de eigen organisatie. Het is van belang dat de OR ook een eigen diagnose maakt. De deelnemers gaan aan de slag met de Match-methode. Gezamenlijk bespreken we de resultaten (en wat we van elkaar kunnen leren). Vervolgens maken we duidelijk wat de OR met deze opbrengst kan doen.
De medezeggenschapsoplossingen in de praktijk
Een strikte toepassing van de WOR verhoudt zich minder goed tot de zogenaamde organische organisatieveranderingstrajecten. Als OR is het van belang aan te haken en duidelijke procesmatige en inhoudelijke afspraken te maken. Ook moet duidelijk zijn welke randvoorwaarden gelden voor het opvangen van de personele gevolgen. We maken duidelijk hoe je dat als OR in de praktijk goed kan regelen.
16.30 Evaluatie en afsluiting

Inschrijven

  • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Niek van Keulen
Whitepaper ‘OR en reorganisaties door corona’

Collega Niek van Keulen schreef een whitepaper over de OR en reorganisaties door corona. Laat je als OR niet overrompelen.

Ons team
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier