Home > Training > OR en personeelsbeleid

OR en personeelsbeleid

Personeelsbeleid wordt beheerst door trends en modieuze termen voeren de boventoon. Met deze training gaan we terug naar de basis: het belang van goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers in de organisatie en alles wat er nodig is om er voor te zorgen dat de organisatie de juiste mensen aantrekt. We gaan in op de personeelsinstrumenten en de onderlinge samenhang daarvan. We maken aan de hand van herkenbare casuïstiek duidelijk wat de rol van de OR op het terrein van het personeelsbeleid is.

Duur: 1 dag van 09.00 – 17.00 uur
Data: 19 januari, 18 maart,  17 augustus, 9 november 2022
Locatie: Tilburg, Den Haag, Utrecht en Zwolle of online
Prijs: € 375,- incl. vergaderarrangement, excl. btw

Ben je niet beschikbaar op de geplande data óf toch liever een andere locatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.

Resultaat

Na deze training:

 • Begrijp je wat er verstaan wordt onder personeelsbeleid en welke bevoegdheden de OR heeft om hier invloed op uit te oefenen.
 • Heb je inzicht verkregen in:
  • Algemene ontwikkelingen en visie op het terrein van HRM en sociaal beleid.
  • De tools die nodig zijn voor een goed sociaal beleid en de toetsing ervan.
  • De taken, rechten en verantwoordelijkheden ten aanzien van HRM binnen de organisatie.
 • Ben je in staat:
  • Proactief mee te denken op het gebied van HRM in de organisatie en eventueel initiatieven tot beleidsvoorstellen te formuleren.
  • Dit onderwerp te volgen en onder de aandacht te brengen binnen je organisatie.
Programma

Deze trainingsdag begint om 09.00 uur en wordt afgesloten om 17.00 uur. Hieronder staat het volledige programma.

Dagindeling
09.00 Start van de training
– Opening en korte kennismaking.
– Inventariseren van de verwachtingen.
– Toelichting op het programma.
09.15 Algemene inleiding op sociaal beleid vanuit historisch perspectief
Sociaal beleid of P&O-beleid is een belangrijk thema voor de OR. Maar wat verstaan we daaronder en hoe heeft dat zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Wat is de historische context en wat zijn de hedendaagse trends? En al bij de aftrap: wat is dan specifiek van belang en wat is de rol van de OR daarbij?
Algemene inleiding personeelsbeleid / Human Resources Management
Human Resources Management of HRM is het hedendaagse P&O-beleid. Wat is nu de kern van HRM, waarin verschilt het van het meer traditionele P&O-beleid en wanneer slaagt HRM-beleid? We behandelen de hoofdlijnen van de theorie en opnieuw staan we stil bij de bijzondere positie van de OR hierbij.
12.30 Lunch
13.30 HRM en de instrumentele toepassing
Het formuleren van een HRM-visie voor de organisatie is niet moeilijk. Het succesvol operationaliseren ervan is een andere zaak. Het vertalen van HRM-beleid naar instrumentele toepassingen is niet eenvoudig en in de praktijk zien we dan ook allerlei problemen. De rol van OR hierbij is overigens bepalend.
Visie ontwikkelen en actieplan
De basiskennis is besproken en tijdens de training heb je vast al regelmatig een link proberen te leggen met de eigen praktijk. Tijdens dit onderdeel gaan we concreet kijken naar jouw eigen praktijk. Wat vinden we van de uitvoering van het HRM-beleid in de organisatie, wat vinden we belangrijk en waar willen we de komende periode aandacht aan besteden?
16.30 Evaluatie en afsluiting

Inschrijven

 • NaamE-mailadresTelefoonnummer