Home > Training > Maximaal resultaat van het overleg met de OR

Maximaal resultaat van het overleg met de OR

Voor bestuurder en hr

Als bestuurder en hr-manager streef je ernaar om het overleg met de ondernemingsraad maximaal resultaat te laten opleveren: het moet, laten we het dan ook maar zo goed mogelijk doen, liefst in een prettige sfeer. Daarbij wil je het met de OR over relevante onderwerpen hebben en in een behoorlijk tempo tot besluitvorming over kunnen gaan. De praktijk is soms echter weerbarstig: de ‘verkeerde’ onderwerpen staan op de agenda, de OR zet de hakken in het zand, er gaat onnodig tijd verloren, de samenwerking loopt niet soepel.

Tijdens deze korte, effectieve training van één middag zetten we alle do’s and dont’s  van het overleg met de OR helder voor je op een rijtje. Wat moet je, wat mag je, wat moet de OR, wat mag de OR. Denk bijvoorbeeld aan de spelregels rond het adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht, recht op informatie, geheimhouding, faciliteiten.

Duur: 1 middag van 13.00 – 17.00 uur
Data: 15 maart, 19 mei, 1 november 2022
Locatie:  Tilburg, Den Haag, Utrecht en Zwolle of online
Prijs: € 190,- incl. vergaderarrangement, excl. btw

Ben je niet beschikbaar op de geplande data óf toch liever een andere locatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.

Resultaat

Na deze training:

  • Heb je inzicht in de belangrijkste bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden.
  • Weet je hoe je de wet vertaalt naar een praktische manier van werken die een maximaal resultaat gaat opleveren.
  • Zijn al jouw vragen over de samenwerking met de OR aan bod gekomen.
Programma

Deze trainingsmiddag begint om 13.00 uur en wordt afgesloten om 17.00 uur. Hieronder staat het volledige programma.

Dagindeling
13.00 Start van de training
– Opening en korte kennismaking.
– Inventariseren van de verwachtingen.
– Toelichting op het programma.
13.15 De belangrijkste spelregels in de WOR
De Wet op de ondernemingsraden schetst het speelveld voor het overleg tussen de bestuurder en de OR. In die wet wordt onder andere omschreven over welke onderwerpen verplicht advies aan de OR moet worden gevraagd voor er door u een besluit kan worden genomen, op welke gebieden instemming (lees: toestemming) van de OR noodzakelijk is, welke informatie met de OR gedeeld moet worden (en wanneer), wat de bestuurder moet doen met inhoudelijke voorstellen van de OR zelf. Daarnaast zijn er voorschriften over het overleg zelf, over geheimhouding, over faciliteiten voor OR-leden en nog veel meer. We gaan niet die hele wet van A tot Z doornemen: we pikken de voor u belangrijkste krenten uit de pap. We sluiten daarbij steeds aan op uw eigen praktijkervaringen, maken het interactief.
15.30 Ervaringen uitwisselen, uw dilemma’s bespreken
Na een korte pauze kan alles wat voor u relevant is op het gebied van het overleg met uw eigen OR besproken worden met de overige deelnemers en de ervaren trainer: we wisselen ervaringen uit, leren van elkaar. Wat vindt u lastig, wat zijn uw dilemma’s, wat werkt in uw situatie goed, wat werkt niet, hoe kan het beter, slimmer, wat zijn uw belangrijkste tips. We voeren een open gesprek, maken een heldere vertaling van de theorie van de wet naar de echte overlegpraktijk.
16.30 Netwerkborrel
Als al uw vragen van een antwoord zijn voorzien ronden we gezamenlijk af met een gezamenlijk borrel.
17.00 Einde training

 

Inschrijven

  • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Ons team
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier