Home > Training > Verdieping financiën

Verdieping financiën

Hoe lees en bestudeer ik een begroting, een jaarrekening, de managementrapportages en andere financiële stukken? Wat is de relatie tussen deze financiële producten? Wat is eigenlijk de relatie tussen al die cijfers en het organisatiebeleid? Tijdens deze verdiepende training gaan we dieper in op de rol van de ondernemingsraad bij dit thema, waarbij we oefenen met je eigen financiële materiaal. Je duikt in de gegevens van jouw organisatie en analyseert deze met de opgedane kennis tijdens de ochtend. Centraal staat uiteraard wat je er als OR of commissie financiën mee kunt.

Duur: 1 dag van 09.00 – 16.30 uur
Data: 8 februari, 21 april, 13 juni, 6 september, 1 december 2022
Locatie: Tilburg, Den Haag, Utrecht en Zwolle of online
Prijs: € 375,- incl. vergaderarrangement, excl. btw

Ben je niet beschikbaar op de geplande data óf toch liever een andere locatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.

Resultaat

Na deze training:

  • Heb je zicht op welke documenten er zijn en waar de aandachtspunten liggen.
  • Weet je welke speerpunten je uit de beschikbare financiële gegevens kan filteren en hoe deze bespreekbaar te maken bij de bestuurder.

Tijdens de training ontvang je van MZ Services een handige checklist financiën. Die geeft de OR een handvat om de juiste vragen te stellen.

Programma

Deze trainingsdag begint om 09.00 uur en wordt afgesloten om 16.30 uur. Hieronder staat het volledige programma. Aan de deelnemers wordt gevraagd de financiële documenten van de eigen organisatie mee te nemen. Deze dienen als input bij het laatste onderdeel van de training.

Dagindeling
09.00 Start van de training

 

– Opening en korte kennismaking.
– Inventariseren van de verwachtingen.
– Toelichting op het programma.
09.15 Korte samenvatting basistraining
Deze training is een vervolg op de ‘Basistraining Financiën’. We kijken daarom kort terug op deze basistraining en gaan in vogelvlucht door de stof die daarbij is behandeld, zodat alle deelnemers op ‘dezelfde vlieghoogte’ zijn.
10.00 De stukken en wat de OR ermee kan
Zoals we tijdens de basistraining leerden wordt binnen de meeste organisaties het financieel beleid bepaald aan de hand van een jaarlijkse cyclus. In deze cyclus zijn meerdere stappen te onderscheiden en daarbij worden diverse documenten geproduceerd die de OR nuttige informatie kunnen opleveren. Vraag is alleen: wat zijn de voor de OR meest relevante documenten? En vooral: wat is de voor de OR meest relevante informatie en hoe filter je deze uit de brei van gegevens? We duiken in de verschillende documenten die er in organisatie geproduceerd worden, met name de jaarrekening en de begroting. Ook kijken we naar methoden om gegevens over meerder jaren met elkaar te vergelijken. Hoe maak je analyses en hoe trek je conclusies?
12.30 Lunch
13.30 De financiële documenten van de organisatie en het beoordelen van de financiële positie
Met de opgedane kennis bekijken we nu welke informatie er binnen de eigen organisatie voorhanden is, wat de status daarvan is en welke informatie de OR daaruit kan filteren. Deze ‘analyse’ vormt de basis voor de inhoudelijke bestudering van deze documenten. We kijken naar de kengetallen die uit de beschikbare documenten gehaald kunnen worden, we bestuderen de cijfers uit de afgelopen periode(s) en de verwachtingen ten aanzien van de toekomst en komen zodoende tot een oordeel over de (financiële) positie op dit moment. Deze wordt bovendien afgezet tegen de inhoudelijke plannen die de onderneming heeft: zijn deze realistisch? Kunnen we iets zeggen over de kansen en de risico’s op basis van onze financiële analyse?
16.30 Evaluatie en afsluiting

Inschrijven

  • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Ons team
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Leon van der Elsen adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Wieteke Krol adviseur - trainer
Menno Robert coach
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Dominique Coppens officemanager
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier