Home > Advies > Arbeidsvoorwaarden verschuiven naar OR

Arbeidsvoorwaarden

MZ Services ziet een gestage verschuiving van het overleg over arbeidsvoorwaarden in organisaties van de “vakbondstafel” naar de overlegvergadering met de ondernemingsraad. Dat heeft te maken met de positie van de vakorganisaties die door het teruglopen van de leden steeds zwakker wordt, maar ook door veranderingen in de wetgeving. Zo heeft de OR een stevige positie gekregen bij het vaststellen van pensioenregelingen, maar zien we ook dat er vanaf de cao-tafel steeds meer onderwerpen ter nadere uitwerking bij de OR worden neergelegd.

Ondernemingsraden moeten dus “aan de bak” met de arbeidsvoorwaarden en laten zien wat ze waard zijn aan de onderhandelingstafel!

Meedenken, en nu?

Wij kunnen ons voorstellen dat je als OR-lid met gemengde gevoelens naar deze ontwikkeling kijkt. Onderhandelen vereist specifieke vaardigheden en competenties. Daarnaast kun je geen serieuze gesprekspartner zijn zonder kennis van zaken over arbeidsvoorwaarden. Dit loopt uiteen van trends en pensioenen naar sociale zekerheid, arbeidsrecht, et cetera. Dit geldt te meer nu afspraken die de OR maakt over arbeidsvoorwaarden in veel gevallen direct door de achterban gevoeld en ervaren worden.

Advies

MZ Services beschikt over adviseurs die bouwen op jarenlange ervaring op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Ze hebben daarnaast vaardigheden voor onderhandelen en andere vaardigheden die noodzakelijk zijn om tot goede afspraken te komen. Bovendien hebben wij – door onze directe betrokkenheid bij dit onderwerp – op veel plekken en in diverse sectoren ook de kennis en het overzicht om onze opdrachtgevers te adviseren over haalbare en passende oplossingen voor arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken. Sterker nog: wij willen deze kennis, ervaring en vaardigheden graag met u delen!

Ook ondersteunen wij de OR in het overleg of bij de onderhandelingen met de bestuurder over arbeidsvoorwaarden in uw organisatie. Of het nu gaat om een compleet arbeidsvoorwaardenhandboek, specifieke regelingen of over de verandering van pensioen(systeem): MZ Services staat uw OR graag bij. Dat doen wij op verschillende manieren, afhankelijk van uw wensen en behoeften. Dit varieert van onderhandelaar namens de OR tot procesbegeleider. We verdiepen ons in uw organisatie, worden partner van de OR en komen samen tot de beste oplossing voor OR, medewerkers én organisatie.

Training

Naast advies en procesbegeleiding bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, biedt MZ Services ook trainingen aan om deze onderhandel skills goed onder de knie te krijgen.

Bekijk de training

Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer (associé)
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer (associé)
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer (associé)
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Maartje de Beer Marketeer
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer (associé)
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer (associé)
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer (associé)
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Maartje de Beer Marketeer
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer (associé)
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer (associé)
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer (associé)
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Maartje de Beer Marketeer
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.