Medezeggenschap als aanjager van organisatieverandering

Wij geloven dat medezeggenschap en participatie bijdraagt aan een beter functionerende organisatie. Daarom bevorderen wij de samenwerking tussen medezeggenschapsraad en management. MZ Services brengt organisaties verder met afgestemde diensten op het gebied van medezeggenschap. Onze kernwaarden daarbij zijn samenwerken, echtheid en resultaatgericht.

Samenwerken
Samenwerken

Vanuit samenwerking ontstaan de beste resultaten. Hoe eerder in een proces die samenwerking start, hoe beter. Samen leren, veranderen en ontwikkelen. Het beste in elkaar zoeken. Zo breng je organisaties verder.

Echtheid
Echtheid

We zijn wie we zijn. We staan voor waar we in geloven. Gedrevenheid, authenticiteit en oorspronkelijkheid. Elk mens heeft waarde, elke inbreng heeft betekenis.

Resultaatgericht
Resultaatgericht

Het resultaat is de toetssteen van ons handelen. We richten ons bij alles wat we doen op het professionaliseren van medezeggenschap en participatie in organisaties.

35+

succesvolle adviestrajecten

190

effectieve maatwerk trainingen per jaar

96

% klanttevredenheid in 2016

Onze klanten

Profit

Overheid

Zorg

25% 45% 30%
Raad van Advies

MZ Services is hét advies- en trainingsbureau voor medezeggenschapsvraagstukken in de overheid en zorg. Om haar positie op de markt verder te versterken, haar opdrachtgevers nog beter te adviseren en te begeleiden alsmede goed te kunnen anticiperen op het nieuwe stelsel van arbeidsverhoudingen laat MZ Services zich adviseren door de Raad van Advies. De Raad van Advies heeft een strategische klankbordfunctie en tot taak de directie te adviseren bij het ontwikkelen, uitvoeren en realiseren van de businessplannen. De rol van de verschillende leden is die van expert binnen de betreffende politiek bestuurlijke omgeving, overheidssector en zorgsector. Lees hier meer over de Raad van Advies.

Zo ziet onze dag eruit

Ons team

De achtergrond van onze medewerkers varieert van arbeids- en organisatiepsychologie tot personeelwetenschappen, van beleids- en organisatiewetenschappen tot rechten. Wat ons bindt, is de overtuiging dat werknemersparticipatie een succesfactor is voor organisatieverandering.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Wim Wetzels Adviseur - Trainer
Peter Kelleter Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Jessica van Hest Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Wim Wetzels Adviseur - Trainer
Peter Kelleter Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Jessica van Hest Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Wim Wetzels Adviseur - Trainer
Peter Kelleter Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Jessica van Hest Officemanager
Klik hier