Home > Advies > OR verkiezingen

OR-verkiezingen

Verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad komen om de drie of vier jaar terug. MZ Services is gespecialiseerd in het adviseren van de ondernemingsraad of de verkiezingscommissie bij tal van vragen over het organiseren van de OR-verkiezingen. Hieronder vind je een een aantal handige downloads en lees je meer over onze advisering bij de OR-verkiezingen.

Vernieuwende medezeggenschap

Ruim voordat de OR-verkiezingen plaatsvinden, bezinnen veel ondernemingsraden zich op de manier waarop medezeggenschap in de volgende zittingstermijn er uit moet zien. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld de wens om de effectiviteit van medezeggenschap te vergroten, om als medezeggenschapsvorm flexibel en wendbaar aan te sluiten op de snel veranderende organisatie of om een groter aantal medewerkers bij medezeggenschap te willen betrekken.

Voor de nog zittende ondernemingsraden biedt MZ Services adviesbijeenkomsten om te komen tot vernieuwende medezeggenschap. Veel ondernemingsraden doen dat samen met de WOR-bestuurder en HR-manager vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de organisatie en voor medewerkersparticipatie bij organisatieontwikkeling.

Kandidaten gezocht!

Het wordt steeds moeilijker voor een ondernemingsraad om voldoende mensen te vinden die zich beschikbaar willen stellen. Voor iedere organisatie is het een uitdaging om te ontdekken welke factoren er voor zorgen dat zo veel mensen hun belangstelling al dan niet omzetten in een kandidaatstelling. Wij hebben wat tips voor je gebundeld in het whitepaper: ‘zo werf je kandidaten.’

MZ Services heeft een green room waarin je als OR een filmpje kunt opnemen en laten bewerken om jouw OR of het OR-werk te promoten. Interesse om hier gebruik van te maken? Bel Daniëlle om de green room te boeken.

Workshop voor aspirant kandidaten

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kandidaten zich aanmelden voor de OR-verkiezingen én straks weten wat er van hen verwacht wordt als ze eenmaal OR-lid zijn, is informatie over het OR-werk onmisbaar. Wat houdt medezeggenschap in? Wat doet een OR eigenlijk? Waar praat een OR over? En hoeveel tijd vraagt het OR-werk? Onze workshop voor aspirant kandidaten geeft een goede indruk van het OR-werk én van praktische zaken, zoals tijdsbesteding. De workshop vind bij jou op locatie plaats op een gezamenlijk af te stemmen moment.

Reglementencheck

Nog voordat je aan de slag gaat met het plannen van de voorbereidingen van de OR-verkiezingen is het zaak dat het OR-reglement op orde is. Het reglement is namelijk de basis voor geldige OR-verkiezingen, waarin staat vastgesteld op welke manier OR-verkiezingen worden gehouden. Een (juridische) check door onze adviseurs is daarom een goed begin! Download ons voorbeeldreglement of bekijk de voorbeelden met toelichting op de site van de SER.

Draaiboek

Om op tijd alle voorbereidingen getroffen te hebben voor geldige OR-verkiezingen is een draaiboek onmisbaar. Op basis van de verkiezingsdatum plannen we de activiteiten in die gedaan moeten zijn in de aanloop naar de verkiezingen zelf. Afhankelijk van de wensen van de ondernemingsraad nemen we niet alleen (een deel van) het projectmanagement op ons, maar ook (een deel van) de uit te voeren activiteiten.

Digitale OR-verkiezingen

Veel ondernemingsraden kiezen tegenwoordig voor het gemak van digitale OR-verkiezingen. Zo ben je minder tijd kwijt aan het tellen van de stembiljetten. Ook heb je veel minder kans op fouten in de telling. Ook is het mogelijk dat de kandidaten digitaal campagne voeren. Een moderne en efficiënte manier van OR-verkiezingen vandaag de dag, waar MZ Services je uiteraard bij kan begeleiden. Voor digitale OR-verkiezingen maken we gebruik van de software van Wiekiesjijor.

Het scheelt enorm veel werk en slordigheidsfoutjes: digitale verkiezingen. Zo heb je als OR meer tijd en denkruimte voor het werven van nieuwe leden.
Charlotte van Beek - trainer MZ Services

Overdracht ‘oude’ OR

Door zorg te dragen voor de continuïteit van het OR-werk blijft de opgebouwde kwaliteit en positie behouden. MZ Services verzorgt werkbijeenkomsten bij jou op locatie voor een planmatige aanpak voor overdracht van bestaand werk en voor het inwerken van nieuwe OR-leden. Redenen om aandacht te besteden aan een goede overdracht zijn onder meer:

  • Oud-OR-leden kunnen de opgebouwde expertise nog een keer scherp op een rij zetten en krijgen daarmee meer zekerheid dat hun inzet en resultaten niet verloren raken.
  • Nieuwe leden pakken het werk sneller en effectiever op en zijn vlugger thuis in medezeggenschap.
  • Het bedrijf heeft er belang bij dat lopende trajecten geen vertraging oplopen of met minder aandacht en deskundigheid worden besproken.
  • Medewerkers hebben recht op continuïteit en kwaliteit in hun vertegenwoordiging in het overleg met de bestuurder.

Kom je er niet uit of besteed je liever de OR-verkiezingen uit? Laat je dan bellen door een van onze adviseurs voor advies.

Het perfecte draaiboek voor OR-verkiezingen

Waarom je toe bent aan digitale verkiezingen

5 tips voor het opstarten van de OR

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.