Home > Advies > Reorganisatie & organisatieontwikkeling voor de OR

Reorganisatie & Organisatieontwikkeling

We veranderen de organisatie maar noemen het geen reorganisatie. We gaan organisch, al werkende weg de veranderingen doorvoeren. Overkoepelend wordt daar dan de naam ‘organisatieontwikkelingstraject’ aan gegeven. En dat betekent iets voor de rol van de OR. Want hoe oefenen we nu invloed uit, hoe kunnen we de organisatieontwikkeling de voor de OR gewenste kant opsturen? Wat is ons inhoudelijk oordeel over de voorgelegde plannen? En heel belangrijk: hoe houden we als OR grip op een dergelijk traject?

Reorganisaties door corona

Door corona zijn veel organisaties in zwaar weer gekomen. Ondanks de steun van de overheid, gaan veel organisaties kritisch kijken naar de eigen interne kosten. MZ Services helpt graag de ondernemingsraad in dit traject.

Collega Niek van Keulen schreef een whitepaper met meer informatie over de rol van de OR bij reorganisaties door corona.

MZ Services ondersteunt OR-en inhoudelijk en procesmatig bij deze ingrijpende vraagstukken. We worden partner van de OR; we werken ons ‘in’ het dossier, houden rekening met de specifieke situatie en zorgen er voor dat de OR binnen de context van de veranderingen een effectieve rol gaat spelen. We ondersteunen de OR bij het bereiken van hun doelen, zorgen er voor dat de rechten van de OR optimaal benut worden, borgen dat de OR een rol speelt ten aanzien van de personele gevolgen en betrokken wordt bij de uitvoering.

"MZ Services heeft de stappen van een fusie in kaart gebracht en de aandachtspunten aangestipt waar we als OR alert op moeten zijn en wanneer we een duidelijke mening moeten vormen."
Karin Hurkens - Voorzitter OR Catharina Ziekenhuis
Susanty Nap

Als OR grip houden of krijgen op jullie traject?

Onze adviseurs bespreken graag met u de mogelijkheden

Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer (associé)
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer (associé)
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer (associé)
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Maartje de Beer Marketeer
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer (associé)
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer (associé)
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer (associé)
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Maartje de Beer Marketeer
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer (associé)
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer (associé)
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer (associé)
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Maartje de Beer Marketeer
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.