Home > Advies > Reorganisatie & Organisatieontwikkeling

Reorganisatie & Organisatieontwikkeling

We veranderen de organisatie maar noemen het geen reorganisatie. We gaan organisch, al werkende weg de veranderingen doorvoeren. Overkoepelend wordt daar dan de naam ‘organisatieontwikkelingstraject’ aan gegeven. Modieus of niet? Het betekent wel iets voor de rol van de OR. Want hoe oefenen we nu invloed uit, hoe kunnen we de organisatieontwikkeling de voor de OR gewenste kant opsturen? Wat is ons inhoudelijk oordeel over de voorgelegde plannen? En heel belangrijk: hoe houden we als OR grip op een dergelijk traject?

MZ Services ondersteunt OR-en inhoudelijk en procesmatig bij deze ingrijpende vraagstukken. We worden partner van de OR; we werken ons ‘in’ het dossier, houden rekening met de specifieke situatie en zorgen er voor dat de OR binnen de context van de veranderingen een effectieve rol gaat spelen. We ondersteunen de OR bij het bereiken van hun doelen, zorgen er voor dat de rechten van de OR optimaal benut worden, borgen dat de OR een rol speelt ten aanzien van de personele gevolgen en betrokken wordt bij de uitvoering.

"MZ Services heeft de stappen van een fusie in kaart gebracht en de aandachtspunten aangestipt waar we als OR alert op moeten zijn en wanneer we een duidelijke mening moeten vormen."
Karin Hurkens - Voorzitter OR Catharina Ziekenhuis
Susanty Nap

Als OR grip houden of krijgen op jullie traject?

Onze adviseurs bespreken graag met u de mogelijkheden

Ons team
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Strategisch adviseur
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Strategisch adviseur
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Strategisch adviseur
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier