Home > Advies > Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Dit om zo in de nabije en verdere toekomst het juiste aantal medewerkers met de juiste kwaliteiten, kennis en vaardigheden (competenties) in huis te hebben. Belangrijke thema’s hierbij zijn werving, ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

"Strategische personeelsplanning helpt bij het in beeld brengen van de ontwikkeling van het eigen personeelsbestand in relatie tot de ontwikkeling die de organisatie wil doormaken."
Walter Gouw - Adviseur MZ Services

De visie van MZ Services is dat de ontwikkeling van de organisatie mogelijk gemaakt wordt door de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers. Daarom zien ook wij de toegevoegde waarde van strategische personeelsplanning. Hoe ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers ingezet wordt is afhankelijk van de toekomstvisie van de organisatie en de omvang en kwaliteit van het huidige personeelsbestand. Bij strategische personeelsplanning vinden wij het belangrijk dat eerst de toekomstvisie realistisch en zo mogelijk concreet geformuleerd wordt. Vervolgens kan vastgesteld worden wat deze toekomstvisie betekent voor het aantal medewerkers en de benodigde kwaliteiten die nodig zijn om deze visie te realiseren. Om de organisatie de gewenste vorm te geven is het nodig dat medewerkers meegroeien met de ontwikkelingen en dat de juiste acties genomen worden om mogelijke discrepanties te voorkomen. Deze acties worden vastgelegd in een strategisch plan.

MZ Services biedt aan OR-en en P&O-ers zowel procesmatige als stevig inhoudelijke ondersteuning om tot een dergelijk strategisch actieplan te komen.

Ons team
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Merel Simonse Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Charlotte Merkx-Muller Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Menno Robert Coach
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Elaine Stevens Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Wim Wetzels Adviseur
Maarten Pieké Strategisch adviseur
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Daniëlle Werther Officemanager
Beate van den Oord Financieel manager
Jaimy Rutters Financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Merel Simonse Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Charlotte Merkx-Muller Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Menno Robert Coach
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Elaine Stevens Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Wim Wetzels Adviseur
Maarten Pieké Strategisch adviseur
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Daniëlle Werther Officemanager
Beate van den Oord Financieel manager
Jaimy Rutters Financieel medewerker
Klik hier
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Merel Simonse Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Charlotte Merkx-Muller Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Menno Robert Coach
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Elaine Stevens Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Wim Wetzels Adviseur
Maarten Pieké Strategisch adviseur
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Daniëlle Werther Officemanager
Beate van den Oord Financieel manager
Jaimy Rutters Financieel medewerker
Klik hier