Home > Advies > Vernieuwing van medezeggenschap

Vernieuwing van medezeggenschap

Medezeggenschap kent volgens de Wet op de Ondernemingsraden diverse verschijningsvormen (OR, COR, diverse commissies en PVT bijvoorbeeld). In veel gevallen blijken deze vormen afdoende om in de praktijk medezeggenschap vorm te geven. Aan de andere kant vraagt de praktijk en huidige werksituatie soms een vorm, die niet als zodanig in de wet omschreven staat. De bijzondere ondernemingsraad (BOR) is hiervan wellicht het bekendste voorbeeld.

"MZ Services luistert in de begeleiding van de OR héél erg naar wat er nodig is, ze luisteren tussen de regels door."
Marcel van Bijnen - Algemeen Directeur GRD

In onze praktijk zien we meer en meer dat organisaties en ondernemingsraden op een vernieuwende manier met medezeggenschap bezig willen zijn. Hiervoor zijn verschillende motieven, die hun oorsprong zowel binnen als buiten de organisatie vinden:

  • Animo
  • Kosten
  • Effectiviteit
  • Representativiteit
  • Positie vakbonden
  • Sociale innovatie
  • Schaalvergroting
  • Etc.

In vraagstukken ten aanzien van het vernieuwen van de medezeggenschap zoeken wij, mede gedreven door hierboven geschetste visie en maatschappelijke ontwikkelingen, steeds (op initiatief van de klant) ook naar vormen van medezeggenschap die passen binnen de organisatie en de omgeving waarin deze organisatie opereert. In de praktijk worden we steeds meer gevraagd dergelijke trajecten te begeleiden.MZ Services heeft een eigen visie op medezeggenschap (en de vernieuwing daarvan). Wij geloven dat medezeggenschap en participatie bijdragen aan een beter functionerende organisatie en bevorderen vanuit dat perspectief de samenwerking tussen medezeggenschap en management. Ook vinden we dat ieder lid van een organisatie een zinvolle bijdrage kan leveren aan dat geheel; elk mens heeft waarde, elke inbreng heeft betekenis. In organisaties zien we ook praktisch de mate van directe participatie toenemen; management en medewerkers geven zelf en gezamenlijk richting aan afdelingsplannen, werkoverleg. Bovendien worden individuele medewerkers meer en meer verantwoordelijk voor de eigen arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid, zeker daar waar in cao’s meer ruimte wordt geboden. Daarmee wordt ook de autonomie van de professional groter. Desalniettemin blijft de rol van de ondernemingsraad van belang. Door de OR zal zorggedragen moeten worden voor een zekere mate van coherentie en uniformiteit binnen de organisatie. Tegelijkertijd wordt door schaalvergroting (samenwerken, regionaliseren, fuseren, herindelen) een groter beroep gedaan op de kennis en kunde van de ondernemingsraad.

Walter Gouw

Meer weten over vernieuwing van medezeggenschap?

Walter praat je graag bij over de mogelijkheden.
Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.