Mediation voor ondernemingsraad en bestuurder

Een goede relatie tussen OR en bestuurder is niet alleen prettig voor de samenwerking, maar geeft de OR ook meer beïnvloedingsmogelijkheden. Soms ben je als OR beland in een conflictsituatie met je bestuurder. Maarten Pieké en Walter Gouw van MZ Services helpen je dan graag om de verhouding te herstellen. 

Voordelen mediation MZ Services 

  • Gericht op de samenwerkingsrelatie
  • Informeel en oplossingsgericht 
  • Goedkoper en sneller dan een juridische procedure 

Mediation en de rol van de mediator

Zit je met elkaar in een impasse, dan helpt de mediator om de focus te verleggen van inhoudelijke details naar de relatie en wederzijdse belangen. Door naar elkaar te luisteren, wordt de kern van het probleem zichtbaar. De mediator geeft advies, begeleidt het proces en draagt bij aan wederzijds begrip. 

We maken afspraken over hoe jullie met elkaar willen samenwerken en welke houding en welk gedrag hierbij hoort (en welk gedrag niet). Hoe wil je aangesproken worden en hoe wil je geïnformeerd worden? Door deze verwachtingen uit te spreken en vast te leggen, creëer je een basis voor een goede samenwerking.

Traject mediation ondernemingsraad 

  • Kennismaking: vertrouwen krijgen in de mediator 
  • Intentieverklaring opstellen en vertrouwelijkheid borgen 
  • Mediator spreekt met alle partijen: wat is het probleem en wat verwachten ze van de mediator? 
  • Gezamenlijke sessies: partijen komen zelf met conclusies en oplossingen 

Inzicht in elkaars belangen

Wantrouwen en een scheve relatie tussen OR en bestuurder ontstaan doorgaans niet door inhoudelijke zaken, maar door het gevoel dat er tegengestelde belangen zijn. Je komt dan lijnrecht tegenover elkaar te staan en komt geen stap verder. 

Om de relatie te herstellen, moet je je verdiepen in de andere partij en elkaar begrijpen. Dankzij mediation krijg je als OR weer inzicht in de belangen, drijfveren en persoonlijkheid van de bestuurder. Andersom werkt het net zo. Als je begrijpt welke klus de bestuurder moet klaren, word je als OR ook sterker. Je kunt hier dan goed op inspelen. Onderaan de streep dienen OR en bestuurder altijd hetzelfde belang: het goed functioneren van de organisatie. 

Maarten PiekéWalter Gouw

Mediators van MZ Services

Maarten Pieké en Walter Gouw van MZ Services zijn betrokken mediators en hebben ruime ervaring in het bemiddelen tussen ondernemingsraden en bestuurders. Ze beschikken beiden over de talenten om wederzijdse belangen boven tafel te krijgen en hierop door te vragen. Maarten en Walter hebben veel inhoudelijke kennis en kunnen je daarom ook informeren en adviseren over medezeggenschap in het algemeen. Soms adviseren zij in een mediationtraject ook extra trainingen van MZ Services zoals vergadervaardigheden of feedback geven. 

Omdat mediation een vertrouwelijk proces is, moet er een match zijn. We kijken dus goed wie het beste bij jullie OR past.

Kies voor mediation bij een conflict tussen OR en bestuurder.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.