MZ Services als denktank voor OR WIL

10 februari 2016

MZ Services helpt als denktank voor OR Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) bij moeilijke vraagstukken en specialistische onderwerpen.

OR Werk en Inkomen Lekstroom startte direct goed met MZ Services

 

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) werd als regionale uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomen, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening in 2013 in het leven geroepen. MZ Services hielp destijds de bijzondere ondernemingsraad (BOR) met organisatievraagstukken. Met een nieuwe OR en training van MZ Services maakte de OR-WIL een goede start met de medezeggenschap. Tegenwoordig helpt MZ Services als denktank en adviseert bij moeilijke vraagstukken.

Over WIL
De gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen hadden behoefte aan een gezamenlijk specialistisch orgaan voor sociale zaken om meer slagkracht te realiseren. Zo is besloten de sociale dienst te outsourcen. Zodoende ontstond Werk en Inkomen Lekstroom. Het klantenbestand is divers: Momenteel ontvangen zo’n 2600 inwoners van de Lekstroomgemeenten een bijstandsuitkering. Daarnaast worden andere inwoners geholpen met Bijzondere Bijstand, minimaregelingen of schuldhulpverlening. Han Scholten, beleidsmedewerker en voorzitter van de OR vertelt over de doelen van WIL. “Onze dagelijkse activiteiten stellen zich onder andere tot doel dat inwoners naar vermogen mee kunnen doen binnen de samenleving, sociale uitsluiting wordt voorkomen, rechtmatig uitkeringen worden verstrekt en de periode van uitkeringsafhankelijkheid zo kort mogelijk duurt.“

Waarom werd MZ Services ingeschakeld?
“Na de start van WIL hadden we te maken met een hoop losse eindjes”, vertelt Han. “MZ Services hielp ons onder andere met personele regelingen. Ze boden goede ondersteuning op het gebied van teamvorming en teamcoaching. Ook volgden we een starttraining waarmee we een goede basis konden leggen om de medezeggenschap optimale invulling te geven. Tegenwoordig ondersteunen ze ons nog steeds bij pittige dossiers, waarbij het belang van medewerkers voorop staat. Over het algemeen is er constructief overleg met de bestuurder. Soms verloopt het stroperig en heftig. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om Arbo technische zaken voor wat betreft huisvesting, het definitief vaststellen van de functiewaardering HR21 en het functiehuis. In deze situaties ondersteunt MZ bij het aangaan van kritische gesprekken met werkgever en schetsen zij heldere juridische kaders, zonder de dialoog uit het oog te verliezen.

Hoe kwamen jullie terecht bij MZ Services?
“We leerden Angelique van de Velde kennen via de voormalig ambtelijk secretaris van de OR toen zij de veiligheidsregio Utrecht adviseerde. Zo wisten we al van het bestaan van MZ Services en werd zij gevraagd de OR van WIL te begeleiden.”

Wat is het resultaat van de ondersteuning door MZ Services?
“De wens is natuurlijk dat je als OR zelfstandig functioneert. De starttraining van MZ Services zorgde hiervoor. Bij specialistische onderwerpen maken we gebruik van hun kennis om een tactiek en strategie te bepalen. Een voorbeeld hiervan is functiewaardering. Zo herinner ik me een situatie waarbij een groep medewerkers niet juist was ingeschaald. Dan ondernemen we als OR actie. We hebben gevraagd welke taken en verantwoordelijkheden bij de functie horen en wat hiervan de marktwaarde is. MZ Services trad op als adviseur op de achtergrond. De werknemers ontvangen nu een marktconform salaris.”

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.