Houd jouw rug recht tijdens een ambtelijke fusie

10 augustus 2017

MZ Services begeleidt de BOR van drie gemeenten tijdens een ambtelijke fusie naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Ontdek de meerwaarde hiervan.

Intensieve begeleiding bij ambtelijke fusie nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

De gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik gaan een ambtelijke fusie aan per 1 januari 2018, op 1 januari 2019 is het de bedoeling dat de drie gemeenten de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vormen. De speciaal opgerichte BOR wordt tijdens de ambtelijke fusie begeleid door adviseur Angélique van de Velde. Anne-Floor van Pelt, lid van de BOR: “Angélique zorgt ervoor dat wij onze rug recht houden op de momenten dat het erom spant. Dat is een enorme meerwaarde.”

Een ambtelijke fusie is geen dagelijkse kost

De BOR was er al in een vroeg stadium over uit dat zij hulp wilden bij de ambtelijke fusie. “Het is een traject dat je waarschijnlijk maar één keer in je leven meemaakt als OR-lid, dus advies was zeker welkom. Op aanraden van MZ Services stelden we een convenant op met de BOR en BOR-bestuurder waarin wij onder meer opnamen dat we een externe adviseur kunnen en mogen inschakelen”, vertelt Anne-Floor.

De vraag: sta ons bij

MZ Services staat de BOR bij in de adviesrol die zij hebben en kijkt inhoudelijk kritisch naar de stukken die de ondernemingsraad voorgeschoteld krijgt. Ook in vergaderingen met de bestuurder schuift Angélique regelmatig aan. Anne-Floor: “Als het gaat om belangrijke onderwerpen is het fijn om inhoudelijke ondersteuning te krijgen. Als OR kun je niet altijd goed inschatten wat voor invloed besluiten op elkaar hebben. Angélique legt die verbanden wel.”

“Er gaat veel over tafel en soms zien wij door de bomen het bos niet meer. Angélique behoudt een helikopterview en weet precies wat voor consequenties onze besluiten hebben. Ze weet goed waar wij als OR scherp op moeten zijn en legt verbanden tussen alle onderdelen.” – Anne-Floor van Pelt, BOR-lid

Good cop, bad cop

Waar de OR er belang bij heeft om de relatie met de bestuurder goed te houden, kan de externe adviseur de kastanjes uit het vuur halen. “Als ondernemingsraad wil je natuurlijk het onderste uit de kan halen. Dan is het erg fijn als je steun en advies hebt van een externe kracht die zorgt dat je stevig in je schoenen blijft staan. Angélique is bijvoorbeeld heel scherp op eerder gemaakte afspraken. Als er een afspraak niet is nagekomen, moet dat eerst opgelost worden.”

“Angélique is een goede en stevige adviseur. Een echte pitbull, dat heb je in een ambtelijke fusie wel nodig. Zonder haar hadden wij bepaalde dingen zeker niet voor elkaar gekregen.” – Anne-Floor van Pelt, OR-lid

Inhoudelijke feedback on demand

Zelfs nu de BOR met reces is, houdt Anne-Floor per mail contact met Angélique. “Ze staat altijd standby om advies te geven. Dat is een prettige wetenschap. Soms heb je wel een onderbuikgevoel, maar zelf hebben we de ervaring nou eenmaal niet. Zij heeft al veel ambtelijke fusies gedaan en kan duiding geven bij bepaalde zaken.”

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.