De bestuurder kent de WOR ook niet uit zijn hoofd

27 juni 2019

Veel OR’en schijnen te denken dat de WOR dagelijkse kost is voor hun bestuurder. Maar in werkelijkheid weet de directeur vaak ook niet wanneer zijn ondernemingsraad instemmings- of adviesrecht heeft. Bestuurder Jos van Uden van Starren BV praat erover mee. “Ik ken die wetsartikelen echt niet allemaal uit mijn hoofd.”

Transparantie

Jos spreekt in zijn bedrijf met vier ondernemingsraden. “Wij delen alle cijfers en resultaten, goed of slecht. Niet alleen met de ondernemingsraad, maar met de hele organisatie. De OR mag van mij overal wat van vinden, los van of ze instemmings- of adviesrecht hebben. Ik meld belangrijke zaken aan hen en ik verwacht dat zij andersom ook bij mij aan de bel trekken wanneer zij een belangrijk onderwerp zien aankomen. Een gedeeld probleem is immers een half probleem.”

Uitdagingen benoemen

“Ik zie de ondernemingsraad niet als tegenstander, maar als waardevolle bondgenoot. Toen wij een bedrijf overnamen, ging ik in gesprek met een nieuwe OR. Zij constateerden dat er een aantal uitdagingen lagen, die ik beaamde. Ik was blij om te zien dat een groep mensen uit het veld tot dezelfde conclusie kwam als de directieleden.”

 

De OR is de thermometer van het bedrijf. Van hen krijg je directe input van de werkvloer zonder dat een filter de boodschap vertroebelt.
Jos van Uden - bestuurder bij Starren BV

Starttraining WOR

Om de samenwerking met zijn OR nog beter te laten verlopen, sloot Jos aan bij een OR-starttraining waar hij zijn kennis over de WOR bijspijkerde. “Het was goed dat de focus van de training lag op de geest van de wet. Want als je eerlijk, transparant en duidelijk naar elkaar bent, dan kom je al een heel eind. Dat was direct ook een fijne bevestiging van wat ik al dacht.”

De relatie met de bestuurder is voor veel OR’en nog een heikel punt. Betrek de bestuurder bij de eerstvolgende OR-training.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.