De bevoegdheden van de Europese Ondernemingsraad

07 december 2017

Adviseur en trainer Gerry Leenders was jarenlang vice-voorzitter van de Europese Ondernemingsraad van tabaksproducent Philip Morris. Reden genoeg voor de European Works Council Conference in Brussel om hem als gastspreker te vragen. Op een tweedaagse conferentie deed hij uit de doeken hoe het proces bij de grote reorganisatie van 2014 – met massaontslag als gevolg- verliep en welke rol de Europese Ondernemingsraad hierin had. Wij doen dit online nog eens dunnetjes over.

De EOR en de onderneming streven hetzelfde belang na: de onderneming ondersteunen in al haar doelstellingen.

De beperkte rechten van de EOR

Hoewel de EOR net als de nationale OR rechten heeft, zijn die veel beperkter. Dit komt mede doordat de verschillende Europese landen andere wetgeving kennen. Tot nu toe zijn de bevoegdheden van de Europese Ondernemingsraad begrensd tot informatieverschaffing en raadpleging. De vakbondskoepel ETUC pleit er echter voor om ook adviesrecht op te nemen in de EOR rechten. Tijdens de conferentie gingen verschillende partijen met elkaar in discussie over dit initiatief.

Als de EOR van Philip Morris destijds in een vroegtijdig stadium was ingelicht, hadden we binnen Europa kunnen kijken naar alternatieven. Wellicht was banenverlies dan veel kleiner geweest.

Geen tandeloze tijger

Dat de Europese Ondernemingsraad minder bevoegdheden heeft, hoeft niet te betekenen dat het orgaan niet krachtig op kan treden. Gerry illustreert dit met een voorbeeld: “Toen duidelijk werd dat de sigarettenproductie in Bergen op Zoom werd stopgezet, zijn wij met het management en de EOR om tafel gaan zitten. Alle leden van de EOR wilden een goed sociaal plan. Een blauwdruk voor het geval er meer vestigingen hiermee te maken zouden krijgen.”

“Het management stribbelde tegen en men vond geen gehoor. De collega’s van de EOR besloten daarop tot actie over te gaan. Ze stelden een petitie op die door alle leden unaniem werd ondertekend. Zo maakten zij duidelijk dat alle vestigingen binnen de EU in actie zouden komen als er geen breed gedragen sociaal plan kwam voor de Nederlandse vestiging. En met effect. Toen het management deze petitie ontving, kreeg ik een belletje en was alles ineens binnen kort tijd rond.”

Wat meer bevoegdheden voor de Europese Ondernemingsraad kunnen doen

Een EOR kan interne onrust voorkomen. Toch zien veel bedrijven de meerwaarde van een Europese Ondernemingsraad nog niet. Sterker nog, een groot deel van de multinationals heeft niet eens een EOR. Een gemiste kans, want leg onderwerpen al vroegtijdig in de week en je zult zien dat je vaak tot verrassende oplossingen komt. In the end streven jullie immers allemaal hetzelfde doel na: de onderneming ondersteunen in al haar doelstellingen.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.