Het belangrijkste hoofdstuk van de cao gemeenten in 2020

10 april 2020

Door: Wim Wetzels

In 2020 treedt er voor gemeenten een nieuwe cao in werking. Hoofdstuk 8 geeft invulling aan een nieuw thema, namelijk ‘duurzame inzetbaarheid’. Een belangrijk onderwerp om gemeenten aantrekkelijker te maken voor huidige en toekomstige medewerkers. De bottom line? We moeten het samen doen. Dat zit zo. 

De nieuwe generatie ambtenaren

Wim WetzelsWaar mijn vader veertig jaar hetzelfde werk deed en dat prima vond, is de nieuwe generatie werknemers op zoek naar meer. Nieuwe ambtenaren hebben de ambitie om hogerop te klimmen. Doen ze te lang hetzelfde, dan raken ze afgestompt en haken ze af. Zoals je na twee jaar noten leren spelen op de blokfluit toe bent aan het echte werk op de saxofoon.

Of je nu 2 of 20 jaar ergens werkt: jouw loopbaan moet aantrekkelijk blijven. Dit nieuwe hoofdstuk helpt werkgevers en medewerkers om meer dynamiek in de organisatie te brengen.
Wim Wetzels

In gesprek

Het probleem is dat gemeenten vaak geen oog hebben voor de ambitieuze medewerkers. De waan van de dag regeert vaak en daardoor besteden managers vaak te weinig aandacht aan de wensen en ambities van jonge ambtenaren. Om hen een handje te helpen, is er daarom nu dit hoofdstuk in de cao gemeenten 2020 dat hen verplicht om continu in gesprek te gaan met medewerkers.

De cao gemeenten 2020 gaat uit van gedeelde verantwoordelijkheid

So far, so good. Maar dit nieuwe hoofdstuk in de cao gemeenten 2020 betekent niet dat medewerkers nu eens lekker achterover kunnen leunen. Sterker nog, artikel 8.4 stelt duidelijk dat het gaat om een wederkerige relatie. Kijk maar mee: 

Artikel 8.4.1: De werkgever en de werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid en loopbaanperspectief om de positie van de werknemer op de interne en externe arbeidsmarkt te verbeteren. 

Kort gezegd: als de manager zelf niet bedenkt dat er een loopbaangesprek moet plaatsvinden, moet de medewerker het zelf aankaarten. En: Wanneer je een kijkje in een andere keuken wil nemen, moet dat ook kunnen. 

Waarom?
Wist je dat de nieuwe cao regelt dat medewerkers na elke periode van 36 maanden recht hebben op een loopbaanadvies? Hier moet je dan wel zelf om vragen. 

Er moet nog wel wat gebeuren

Als de nieuwe cao voor gemeenten op 1 januari 2020 ingaat, is het niet realistisch om te verwachten dat alles in één klap anders is. De bladmuziek is er, nu is het aan hr en organisatie, samen met de OR, om hem te gaan spelen. Hoofdstuk 8 moet echt nog gaan leven in de organisatie. Manager, investeer in jouw menselijk kapitaal. Ga het gesprek aan zodat je weet hoe het met medewerkers gaat. En wanneer zij iets anders willen, is hr verplicht dat te faciliteren. 

En medewerker: kom ook in actie. Wanneer je merkt dat jouw manager deze nieuwe afspraken niet nakomt, is het aan jouw verantwoordelijkheid om dit aan te kaarten. Laat je stem horen, met de cao achter je. 

Heb je als OR moeite om een proactieve rol te pakken. Gebruik dit hoofdstuk van de cao om dit eens te doen binnen jouw organisatie. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.