Hoe betrek je je collega’s bij de OR?

14 juni 2017

Door: Maarten Pieké

Veel ondernemingsraden hebben moeite om hun achterban te bereiken. In het vorige blog lazen jullie waarom het belangrijk is om verantwoording af te leggen. In dit blog vertel ik jullie hoe je dit doet. We scheiden het kaf van het koren en leggen uit hoe je de communicatie van de ondernemingsraad in goede banen leidt.

Kijk naar wat er al is

Als je medewerkers wilt bereiken, is het belangrijk om heel open te zijn. Dat betekent dat je er slim aan doet om ook collega’s die niet in de OR zitten regelmatig bij de werkzaamheden te betrekken. Zo creëer je een netwerk van collega’s met specifieke kennis die jullie OR verder kan helpen en ontstaat er ook meer betrokkenheid. Voor de bestuurder is dit eveneens een meerwaarde, want de ondernemingsraad krijgt met het juiste advies een extra kwaliteitsboost.

Lees tussen de regels door

Het belangrijkste wat de WOR ons leert is dat het doel van een OR moet zijn om de organisatie vooruit te helpen in al haar doelstellingen. Verder geeft de WOR een OR vooral veel vrijheid door ruimte voor interpretatie te laten in zijn artikelen, ga er daarom ook zo mee om. Stel dat jullie OR formeel uit zeven leden zou moeten bestaan maar je hebt moeite met het vullen daarvan. Je zou dan met je bestuurder kunnen afspreken dat er slechts zes man in de OR zitting nemen en de overige uren beschikbaar blijven om af en toe hulp van collega’s met specifieke kennis van bijvoorbeeld financiën of communicatie in te roepen.

Er valt genoeg te vertellen

Creëer betrokkenheid door collega’s op de hoogte te houden van jullie werkzaamheden. De communicatie van de ondernemingsraad loopt vaak spaak op onderwerpkeuze. Want wat moet je nou eigenlijk vertellen? Haal bijvoorbeeld inspiratie uit de notulen, maar ook uit de agenda van de OR-vergadering. Communiceer wat er is besloten, waar de OR zich nu mee bezighoudt en wat er nog aankomt. Zo neem je collega’s mee in de onderwerpen waar de OR zich mee bezighoudt en is het makkelijker voor mensen om input te leveren. Onbekend maakt onbemind.

Maak de communicatie van de ondernemingsraad geen ver-van-mijn-bed-show

Het helpt om collega’s inzicht te geven in het hele proces van hoe de ondernemingsraad tot bepaalde besluiten en adviezen komt. Vertel niet alleen wat je hebt besloten, maar schets ook de sfeer tijdens een vergadering en vertel hoe een bepaald agendapunt tot stand kwam. Soms lijkt het alsof OR-leden overal maar mee instemmen, terwijl er een heel traject aan vooraf ging. Door werknemers een inkijkje in het besluitvormingsproces te geven, zorg je voor meer begrip en acceptatie.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.