OR Gemeente Berkelland volgde de OR-starttraining van MZ Services

In maart 2023 trad in de gemeente Berkelland een bijna volledig nieuwe ondernemingsraad (OR) aan. Om samen goed op stoom te komen, volgden ze op 31 mei en 1 juni onze starttraining bij Wieteke Krol. Koen Ottink, lid van de nieuwe OR van gemeente Berkelland, deelt zijn ervaring.

Koen Ottink startte begin 2021 als planner/kwaliteitsmedewerker in de buitendienst van de gemeente Berkelland. Hij is geboren en getogen in Eibergen, dus hij opereert op voor hem bekend en vertrouwd terrein. “Mijn functie raakt zo’n beetje alles in de openbare ruimte. Ik zeg altijd: als je midden op straat gaat staan en om je heen kijkt, dan hebben mijn collega’s en ik overal mee van doen.”  

Buitendienst beter profileren 

De buitendienst beslaat met 57 mensen 15 procent van het totale personeelsbestand. Koen: “Er is fysieke afstand tussen de binnendienst en de buitendienst. Het gemeentehuis ligt in het centrum van Borculo, terwijl de gemeentewerf op industrieterrein Ligtenhorst ligt. En we hebben ook nog een dependance in Neede. Dat is voor mij een van de redenen om bij de OR te gaan: om de buitendienst beter te profileren binnen de eigen organisatie. Ik vertegenwoordig naast het algemene organisatiebelang ook het perspectief en de belangen van mijn collega’s van de buitendienst.” 

Nieuwe OR voor gemeente Berkelland

Half maart 2023 vond er een (periodieke) wisseling van de wacht plaats in de OR van gemeente Berkelland. “We zijn nu met elf OR-leden, waarvan er acht nieuw zijn aangetreden. Zelf behoor ik ook tot ‘de nieuwe lichting’.” Op 31 mei en 1 juni volgde de OR van gemeente Berkelland gezamenlijk een training onder leiding van Wieteke Krol, OR-specialist en ervaren adviseur en trainer bij MZ Services. “Ik durf wel namens al mijn mede-OR-leden te zeggen dat we het als heel leerzaam hebben ervaren.” 

De starttraining: een golfslagbad?

De starttraining bestaat uit verschillende onderdelen, uitgesmeerd over twee dagen. De deelnemers leren elkaar en elkaars kwaliteiten beter kennen. Ze leren meer over de rol, rechten en plichten van een OR en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Samen bepalen ze een koers en een visie. En gaan ook praktisch samen aan de slag, met actuele vraagstukken uit eigen organisatie. Koen vergelijkt de training met een golfslagbad. “Golven van verschillende soorten kennis en informatie; van het persoonlijke naar het zakelijke en weer terug. De persoonlijke kennismakingsronde, de inhoudelijke kern van wat er allemaal komt kijken bij een OR. Die golven klotsen vervolgens op elkaar: hoe kan ieder de eigen persoonlijke kwaliteiten inzetten en toepassen binnen de OR?” 

Wieteke had volgens Koen een opzwepende werking op de groep. “Zij heeft veel verstand van zaken en heeft ons in twee dagen een stevige stoomcursus gegeven. Tijdens de evaluatie hoorde ik louter positieve uitlatingen. Naast heel leerzaam was het trouwens ook heel gezellig. En waardevol om collega’s op een andere manier te leren kennen en beter te weten wat je aan elkaar hebt.”  

Bewustwording en assertiviteit

De training zorgde voor bewustwording bij alle leden. De groep zag al snel verbeterkansen voor de rol van de OR in de eigen gemeente. “Als OR heb je bepaalde rechten. We hebben geleerd dat we nog minder kritisch zijn dan zou mogen. We mogen assertiever optreden, vragen stellen en proactief om de informatie vragen die we nodig hebben. Dat is in ieders belang. Wieteke omschreef het als een fuik: wanneer en op welke manier komt bepaalde informatie tot je? Idealiter word je als OR in een vroeg stadium betrokken, zodat je voldoende tijd hebt om je werk goed te kunnen doen. Als we te laat betrokken worden, missen we ons advies- of instemmingsrecht. Dus: we zijn geïnspireerd om actiever op te treden. Daarvoor moet ook ons eigen proces op de schop. Daar zijn we nu mee bezig.” 

Samen doen

De komende tijd gaat de nieuwe OR haar rol meer uitdragen. “Als OR-lid spits je toch je oren wat meer. Wat speelt er in het team? Waar gaat het over bij de koffieautomaat? Zelf vertel ik maandelijks tijdens het werkoverleg over waar de OR mee bezig is. Enerzijds om iedereen de kans te geven om te zeggen wat hij of zij denkt, die input is waardevol voor ons als ondernemingsraad. Anderzijds ook om verwachtingen te managen. Het mag duidelijk zijn dat we er als OR zijn voor alle medewerkers, we behartigen hún belangen.” 

Als OR-lid kun je hulp inschakelen om jouw (nieuwe) ondernemingsraad een succes te laten zijn. Benieuwd naar de starttraining die Koen en zijn collega’s volgden?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.