Doe met jouw OR nieuwe inzichten op bij OR Platform 013

26 april 2016

Platform 013 is een informeel overlegorgaan voor ondernemingsraden in Tilburg. Een unieke mogelijkheid om te leren van collega’s. Mis deze kans niet.

Doe met jouw OR nieuwe inzichten op bij Platform 013

De regio Tilburg heeft zo’n honderd ondernemingsraden uit zeer diverse sectoren. Deze OR’en hebben vaak een beperkt netwerk en communiceren nauwelijks met elkaar. Een gemiste kans, want er is wel behoefte aan kennisdeling en bundeling van krachten. Platform 013 maakt dit mogelijk. Het is een informeel overlegorgaan voor Tilburgse ondernemingsraden die over de muur van hun onderneming durven te kijken en willen leren van collega’s in de regio.

Een netwerk voor kennisuitwisseling

Samen weet je meer dan alleen en dat is voor ondernemingsraden niet anders. Platform 013 is een kennisuitwisselingsnetwerk dat ongeveer drie keer per jaar bij elkaar komt. In vertrouwelijke omgeving deel je ervaringen en leer je hoe anderen omgaan met bepaalde kwesties. Deze ontmoetingen zien er steeds anders uit: borrels, lezingen, workshops, alles is mogelijk. Deskundigen diepen de thema’s van deze dagen verder uit. Denk aan thema’s als: duurzaamheid, privacy, pensioen of werkdruk.

 

Platform 013 ziet de diversiteit van de verschillende sectoren in Tilburg als voordeel. 

Verder professionaliseren

Ondernemingsraden sluiten zich aan bij het platform om zich beter te positioneren ten opzichte van de bestuurder, overheid en andere stakeholders. Daarnaast is het een gerichte stap naar verdere professionalisering. De OR ontwikkelt meer draagkracht voor adviezen en voorstellen door de steun van het netwerk. Door een gezamenlijk ‘statement’ uit te brengen vergroot Platform 013 de invloed van jouw ondernemingsraad.

Grote diversiteit

Tilburg kent een grote verscheidenheid aan branches. Er zijn flinke spelers op het gebied van logistiek en zorg, maar er is ook een levendige culturele sector en een aantal grote zakelijke dienstverleners. Wij geloven in de verbindende kracht van de regio en de meerwaarde van deze verscheidenheid. De ondernemingsraden verwerven bij Platform 013 inzicht in thema’s vanuit verschillende perspectieven en branches door kennis met elkaar uit te wisselen. 

 

Platform 013 ziet de diversiteit van de verschillende sectoren in Tilburg als voordeel.

Op 27 mei komt Platform 013 van 13:00 tot 17:00 in het Textielmuseum bij elkaar om het universele thema ‘duurzaamheid’ te bespreken. Tijdens een interactieve middag met workshops en discussiegroepen bespreken we dit onderwerp in de volle breedte. We richten ons daarbij met name op de rol van de OR in duurzaamheidsvraagstukken binnen veranderende organisaties.”

Meld je aan voor Platform 013
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.