Druk, drukker, drukst…

08 december 2015

Wij, Nederlanders, zijn een volk dat altijd in de weer is. Als ik aan een vriendin of collega vraag hoe het gaat, krijg ik meestal als antwoord: Prima, lekker druk! of Druk, druk, druk hè! We hebben vaak het idee dat we alleen kunnen uitblinken, als dat betekent dat we geen tijd meer hebben voor andere (onverwachtse) zaken: een kopje koffie met je collega of een praatje met de buurman. We zorgen er veelal zelf voor dat we onze agenda vol proppen met allerlei activiteiten. Toch zie ik een verband tussen de hoeveelheid (werk)stress en het hebben van een drukke agenda, het ontneemt ruimte om je gedachten alle kanten op te laten vliegen en ideeën te laten stromen.

In 2013 maakte Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat 1 op de 3 gevallen van ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress en dat ruim 40% van alle werknemers in Nederland werkdruk ervaart. Serieuze cijfers als je het mij vraagt! Ondertussen is werkdruk in de afgelopen twee jaar onder invloed van de bezuinigingen en reorganisaties een nijpend probleem geworden. Maar wat is werkdruk nu eigenlijk? Het begrip werkdruk kun je vanuit verschillende perspectieven bekijken. De eerste invalshoek is hoeveel werk je hebt in relatie tot je beschikbare tijd. Bij 100% of minder past je werk in die tijd, bij meer dan 100% geeft het je dus werkdruk. Je hebt dan vier opties: efficiënter werken, langer werken, harder werken of minder taken uitvoeren. Het punt is dat meer, harder en efficiënter werken ten koste gaat van de creativiteit en het plezier van medewerkers en uiteindelijk dus ook de productiviteit van werknemers. Vanuit een andere invalshoek leidt werkdruk tot problemen als je weinig of geen invloed op je werk kunt uitoefenen.

Door medewerkers meer (mede)zeggenschap over hun eigen werk te geven, kunnen werknemers slimmer in plaats van harder werken. De kanteling van de werktijden in de zorg cao’s is een mooi voorbeeld van het geven van meer eigen regie en dus het tegengaan van werkdruk. Hier ligt ook een belangrijke rol voor OR’en, aangezien zij vóór eind 2016 met de bestuurder hiervoor kaders moeten opstellen. Om te voorkomen dat werkdruk de overhand krijgt op werkplezier, is een goede balans tussen alles wat iemand energie kost en energie geeft doorslaggevend. Helaas treffen nog te weinig organisaties maatregelen om werkdruk binnen de perken te houden, niet verbazend dat OR’en werkdruk dus hoog op de agenda hebben staan. MZ Services helpt je er graag bij om een gedegen analyse van werkdruk te maken en tot succesvolle verbeteringen voor een gezonde werkdruk te komen. Dat brengt het sociale praatje en de creativiteit weer terug op de werkvloer!

Marieke van den Heuvel

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.