Een nieuw sociaal contract

31 augustus 2015

Het thema van de relatiedag: een nieuw sociaal contract. Wat is dat nu eigenlijk? Wat zijn de gevolgen voor de werkende mens en de medezeggenschap die we georganiseerd hebben?

In onze samenleving die wezenlijk anders is en wordt zijn we op zoek naar een nieuwe definitie van de betekenis van werk en de relatie die wij mensen hebben tot ons werk.

Globalisering, robotisering, flexibilisering, de opkomende economieën van de BRIC landen, digitalisering; allen niet te stoppen bewegingen die volgens verschillende studies grote impact hebben op het soort werk dat we doen, de wijze waarop we invulling geven aan ons arbeidzame leven en daarmee op de verhoudingen in de maatschappij. Studies voorspellen dat hele beroepsgroepen door robotisering ophouden te bestaan, de terugtredende overheid nog meer druk zal leggen op het combineren van werk en privé en ongelijkheid in de samenleving alleen maar groter zal worden. Signalen daarvan zien we nu al in de praktijk; de discussie over het basisinkomen wordt (weer) levendig gevoerd, contractvormen worden anders: flexwerken is volkomen ‘normaal’, het aantal ZZP’ers neemt jaarlijks met 125.000 toe en de hybride arbeidsmarkt doet zijn intrede.

Genoeg om van gedachten over te wisselen dus! Wil je alvast meer lezen/zien, dan vind je hieronder interessante links:

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.