De Europese ondernemingsraad dient internationaal belang

22 februari 2017

Waar werknemers in Nederland een luide stem hebben in de vorm van vakbonden en OR’en, is dit in andere landen niet altijd het geval. Een Europese Ondernemingsraad (EOR) zorgt voor verbinding tussen de internationale werknemers en directie en leert ondernemingen uit diverse lidstaten door elkaars bril te kijken. Het stelt personeel in staat om met besluitnemers in gesprek te gaan en op deze manier invloed uit te oefenen op belangrijke onderwerpen als rechtvaardige beloningen, veiligheid en milieuvraagstukken.

Kruisbestuiving door het hele bedrijf

Ieder land heeft zijn eigen rechtspraak en medezeggenschapsregels. Waar de invloed van de OR ophoudt bij de eigen landsgrenzen, biedt de EOR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op besluitvorming in het hele concern. In Internationale ondernemingen zoals Unilever of Philips neemt de top van de onderneming immers vaak beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor werknemers in verschillende landen. De EOR wijst hen op hun collective social responsibility.

Hoewel de juridische rechten van een EOR niet altijd even duidelijk zijn, kunnen zij wel degelijk sturing bieden op beleidsterreinen. De Europese ondernemingsraad van General Motors wist bijvoorbeeld in het verleden de sluiting van een fabriek te voorkomen door een alternatief plan te presenteren.

Een proactieve houding

Sinds dit jaar begeleidt MZ Services de EOR van een organisatie in de profit sector. “In het verleden nam deze Europese ondernemingsraad geen proactieve rol aan, maar reageerde hij voornamelijk op afgeronde zaken. De laatste jaren is er een tendens gaande waarin personeel zich vooral op de eigen landsbelangen richt, in plaats van te kijken naar bedrijfsbrede belangen. Tijdens de training aan de EOR concentreren we ons niet langer op randvoorwaarden, maar zoeken we naar gedeelde ambities en belangen binnen het bedrijf”, vertelt trainer en adviseur Walter Gouw.

De EOR levert waardevolle informatie

Het mag duidelijk zijn dat de EOR de directie waardevolle informatie kan opleveren over grensoverschrijdende aangelegenheden. Niet alleen geeft het hen de handvatten om beleid concernbreed met medewerkers te delen, ook levert het nuttige informatie op over de lokale medezeggenschap in de verschillende landen. Een positief neveneffect is daarnaast dat de EOR-leden een waardevol netwerk van contacten opbouwen. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.