Fijne kerstdagen en een gezond 2018

21 december 2017

Deze tijd van het jaar gaat altijd gepaard met een terug en een vooruitblik. Als ik me hierbij tot MZ Services beperk, dan kan ik daar alleen maar positief en erg tevreden over zijn. We voerden vele mooie advies- en trainingsopdrachten uit, ons team is uitgebreid met een aantal zeer enthousiaste trainers/adviseurs en we verbouwden ons kantoor dit jaar op prachtige wijze. Ik kijk dan ook met vertrouwen uit naar 2018.

Vertrouwen in de toekomst

Tegelijkertijd met het benoemen van het woord ‘vertrouwen’ denk ik terug aan het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’. Daar ben ik een stuk minder positief over. Waarom? Omdat ik een aantal zaken waar wij als MZ Services voor staan, zoals draagvlak, debat en democratische invloed, niet herken in het regeerakkoord. Zo is er sprake van een wankel evenwicht; van een breed draagvlak voor dit kabinet is geen sprake.

Een regeerakkoord met een werkgeversbril

Daarnaast voert men ingrepen door zonder maatschappelijk debat. Het regeerakkoord is een 70 bladzijden tellend dictaat zonder dat daarbij nog enige ruimte is voor invloed. Inhoudelijk word ik er ook niet enthousiast van. Het kabinet kijkt door een werkgeversbril waarbij werkenden in onzekerheid blijven. Het regeerakkoord zal mijns inziens dan ook tot groeiende ongelijkheid leiden.

Mijn wens voor 2018

Als ik dus terugblik op 2017 baart mij dit zorgen. Aan de andere kant biedt het misschien ook mogelijkheden. Als het polderen aan de kant wordt gezet, als het belang van een maatschappelijk debat terzijde wordt geschoven, dan wordt het misschien tijd dat ook OR’en opstaan. Ik pleit daarmee niet voor een activistische opstelling en prietpraat, maar wel voor een principieel betoog en een stukje ongehoorzaamheid vanuit de OR.

Laat dit mijn wens voor 2018 zijn. Dan gaan we een boeiend jaar tegemoet. En natuurlijk wens ik allen mede namens de medewerkers van MZ Services een gezond 2018 toe.

Walter Gouw

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.