De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van een kader

Een innovatieve bedrijfsvoering met Kanteling Werktijden

Uiterlijk 1 januari 2017 moeten bedrijven met de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) CAO het project ‘Kanteling Werktijden’ voltooien. Dit is een belangrijk moderniseringstraject waarmee medewerkers, teams en afdelingen meer zeggenschap krijgen over hun werktijden. Het geeft de OR concrete handvatten om thema’s als werkdruk, roosteren en contractvormen te bespreken en te beïnvloeden. MZ Services kan jullie daar op verschillende manieren bij ondersteunen.

Modernisering van arbeidsverhoudingen

Voorheen bepaalde de werkgever in de CAO VVT standaard de werkuren van zijn werknemers. Met de Kanteling Werktijden verschuift deze verantwoordelijkheid naar de medewerker. De bestuurder stelt samen met de OR een kader op waaraan de arbeidskracht zich moet houden bij het plannen van zijn werktijden. De regels uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit dienen hierbij als uitgangspunt.

Innoverende bedrijfsvoering

De nieuwe werkwijze is een uitstekende kans om jouw bedrijfsvoering te professionaliseren. Er is namelijk meer maatwerk voor cliënten mogelijk. Doordat medewerkers de kans krijgen om hun werktijden zelf in te delen, kunnen zij namelijk veel flexibeler inspelen op hun wensen en behoeften. Daarnaast werkt het een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering in de hand waarbij de zorg gericht aangeboden wordt waar het nodig is.

Meer betrokkenheid onder medewerkers

Kanteling Werktijden heeft raakvlakken met verschillende actuele onderwerpen, zoals zelfregie en strategische personeelsplanning. Het traject zorgt voor meer vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid onder de medewerkers. De regeling stelt hen in staat werk en privé beter met elkaar te combineren voor een goede balans.

De inhoud van het kader

Bij het invullen van hun werktijden moeten medewerkers zich aan een speciaal kader houden. Dit raamwerk bevat onder meer de visie en het beleid voor zorglevering, de spelregels voor het overleg van de werktijden, de speelruimte binnen een team of afdeling om af te wijken van de regels en de organisatie van het roosterproces. Het kader moet uiterlijk 1 januari 2017 klaar zijn. Als het dan nog niet is overeengekomen, blijft de huidige CAO gelden. Dit betekent dat de werkgever de werktijden blijft vaststellen.

Hoe men het raamwerk vormgeeft

Het bepalen van het kader gebeurt volgens twee acties:

  1. Op verzoek van de OR is de bestuurder verplicht om met de Werkbalans-tool een diagnose uit te voeren van de werktijden en de contractenmix binnen de organisatie.
  2. Op basis van de diagnose maken de OR en de bestuurder een kader dat, aanvullend op arbeidstijdenwet en cao bepalingen, de werktijden regelt. Binnen een organisatie kunnen meerdere kaders van toepassing zijn, bijvoorbeeld voor verschillende organisatieonderdelen (intramuraal, extramuraal).
Reserveer een workshop

Leer kaders maken in onze workshop

De OR staat voor een grote uitdaging om kaders af te spreken die voldoen aan alle eisen van de CAO, maar ook voldoende ruimte vrij laten en een zekere bescherming bieden aan de individuele medewerker. Tijdens onze workshop gaan we in op het diagnose-instrument ‘werkbalans-tool’ en maken we inzichtelijk hoe je dit als OR kunt bespreken met de bestuurder.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier