Gebruik Kanteling Werktijden voor innovatief management

20 mei 2016

Kanteling Werktijden is gericht op zelfregie, meer maatwerk en efficiënte tijdsindeling binnen de zorg. Doe er jouw voordeel mee als OR.

Een innovatieve bedrijfsvoering met Kanteling Werktijden

Uiterlijk 1 januari 2017 moeten bedrijven met de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) CAO het project ‘Kanteling Werktijden’ voltooien. Dit is een belangrijk moderniseringstraject waarmee medewerkers, teams en afdelingen meer zeggenschap krijgen over hun werktijden. Het geeft de OR concrete handvatten om thema’s als werkdruk, roosteren en contractvormen te bespreken en te beïnvloeden. MZ Services kan jullie daar op verschillende manieren bij ondersteunen.

Modernisering van arbeidsverhoudingen

Voorheen bepaalde de werkgever in de CAO VVT standaard de werkuren van zijn werknemers. Met de Kanteling Werktijden verschuift deze verantwoordelijkheid naar de medewerker. De bestuurder stelt samen met de OR een kader op waaraan de arbeidskracht zich moet houden bij het plannen van zijn werktijden. De regels uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit dienen hierbij als uitgangspunt.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Innoverende bedrijfsvoering

De nieuwe werkwijze is een uitstekende kans om jouw bedrijfsvoering te professionaliseren. Er is namelijk meer maatwerk voor cliënten mogelijk. Doordat medewerkers de kans krijgen om hun werktijden zelf in te delen, kunnen zij namelijk veel flexibeler inspelen op hun wensen en behoeften. Daarnaast werkt het een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering in de hand waarbij de zorg gericht aangeboden wordt waar het nodig is.

Meer betrokkenheid onder medewerkers

Kanteling Werktijden heeft raakvlakken met verschillende actuele onderwerpen, zoals zelfregie en strategische personeelsplanning. Het traject zorgt voor meer vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid onder de medewerkers. De regeling stelt hen in staat werk en privé beter met elkaar te combineren voor een goede balans.

De inhoud van het kader

Bij het invullen van hun werktijden moeten medewerkers zich aan een speciaal kader houden. Dit raamwerk bevat onder meer de visie en het beleid voor zorglevering, de spelregels voor het overleg van de werktijden, de speelruimte binnen een team of afdeling om af te wijken van de regels en de organisatie van het roosterproces. Het kader moet uiterlijk 1 januari 2017 klaar zijn. Als het dan nog niet is overeengekomen, blijft de huidige CAO gelden. Dit betekent dat de werkgever de werktijden blijft vaststellen.

Hoe men het raamwerk vormgeeft

Het bepalen van het kader gebeurt volgens twee acties:

  1. Op verzoek van de OR is de bestuurder verplicht om met de Werkbalans-tool een diagnose uit te voeren van de werktijden en de contractenmix binnen de organisatie.
  2. Op basis van de diagnose maken de OR en de bestuurder een kader dat, aanvullend op arbeidstijdenwet en cao bepalingen, de werktijden regelt. Binnen een organisatie kunnen meerdere kaders van toepassing zijn, bijvoorbeeld voor verschillende organisatieonderdelen (intramuraal, extramuraal).
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.