Hoe MZ Services de gemeente Amsterdam hielp reorganiseren

25 mei 2023

In het voorjaar van 2022 vond er een complexe, ontwikkelingsgerichte reorganisatie plaats in de gemeente Amsterdam. Door de coronacrisis kwam de focus meer en meer op digitale dienstverlening te liggen. Reden voor de gemeente om de informatievoorziening opnieuw in te richten om opgavegericht en wendbaar te kunnen werken. “Daar kwamen wij in het spel”, vertelt Dharmanand Gahar, lid van de ondernemingsraad. “Als OR was het onze taak een stevig advies uit te brengen over de reorganisatie.”

Aan de slag

“We gingen aan de slag met ons advies. Een grote klus waar we hulp bij konden gebruiken”, vertelt Gahar. “Daarom deden we beroep op een externe partij: MZ Services. Zij schakelde snel en we kregen hulp van adviseur Walter Gouw. We hadden een adviseur nodig die niet alleen bekwaam was om te schrijven, maar ook in staat om de context te snappen en te begrijpen hoe een bestuurder denkt. Walter voldeed aan deze eisen en paste perfect in dat plaatje.” 

Appels en peren

De samenwerking verliep soepel. “In het begin moesten we nog wennen aan zijn stijl, zijn reflecterende vragen. Die zetten ons aan het denken. Walter gaf tegengeluid. Dat was zeer bevorderlijk voor het proces.” Bovendien bracht hij ook rust. Gahar: “Een van zijn krachten is gewoon luisteren. Geen interventie als het niet nodig is. Daarmee liet hij ons zelf denken en behielden wij het eigenaarschap over de inhoud.”  

"Zonder hem hadden we de planning niet gehaald. Walter speelde een cruciale rol bij het rangschikken en scherpstellen van zaken. Hij bracht structuur en maakte alles inzichtelijker. Hij zorgde dat de taal van het advies aansloot bij de managementtaal, bij de doelgroep.”
Dharmanand Gahar

Het resultaat

Het advies voor de reorganisatie was uiteindelijk positief. Gahar: “En de adviezen worden nu in de praktijk uitgevoerd. Wij houden als OR toezicht op de uitwerking, eens in de drie weken overleggen we over de stand van zaken. Het kan nog jaren duren voor alles uitgekristalliseerd is, gefaseerd voeren we de reorganisatie door. Maar we zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat. We schakelden Walter op het juiste moment in. Hij was met zijn expertise voor dit traject de juiste man. Mede daarom kijken we heel positief terug op dit hele traject.”  

Kijk wat Walter Gouw voor jou kan betekenen

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.