Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel worden Meierijstad

28 april 2016

Per 1 januari 2017 vormen de gemeentes Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel één gemeente, en wel de gemeente Meierijstad. De drie ondernemingsraden van de bestaande gemeentes werken intensief samen om de nieuwe organisatie vorm te geven.

‘We vormen een team en trekken samen de kar’

De fusie is al in 2013 aangekondigd. Omdat het fusietraject specifieke kennis vraagt op het gebied van medezeggenschap, besluiten de ondernemingsraden deskundige ondersteuning in te kopen op inhoudelijk en secretarieel gebied. Ook begeleiding om als OR’en dichter bij elkaar te komen, is welkom. Zij schrijven een profielschets uit van de ideale samenwerkingspartner en gaan vervolgens naar deze partij op zoek.

Samenwerkingspartner

“Om de continuïteit te garanderen, ging onze voorkeur uit naar een partij met meerdere mensen”, vertelt Bas van der Aa, OR-voorzitter van Gemeente Veghel. “Dus liever geen eenpitter. Daarnaast zochten we een partij met een hands-onmentaliteit, een partij die zich niet zou beperken tot adviezen, maar die het proces met ons zou doorlopen als meewerkend partner. Van de partijen die zijn geselecteerd voor de aanbesteding hebben we eerst de kwaliteit beoordeeld en pas daarna de prijs. Op beide onderdelen kwam MZ Services als beste uit de bus.”

Positieve dynamiek

Dan is de tijd rijp om een platform samen te stellen, van waaruit de OR’en gezamenlijk kunnen opereren. Het platform bestaat uit drie afgevaardigden van elke OR en twee afgevaardigden van MZ Services. Tijdens wekelijkse overlegbijeenkomsten buigen zij zich over items als besturings- en managementfilosofie, organisatiestructuur, cultuur, functieboeken en meer. Zo werken zij samen naar een nieuwe gemeente, waarin partijen elkaar versterken. “Dit proces verloopt verrassend soepel”, vertelt Toon Boselie, OR-voorzitter gemeente Schijndel. “Natuurlijk moet je afstand doen van een aantal zaken en afscheid nemen doet pijn. Maar we zien ook nieuwe kansen ontstaan en dat heeft vanaf het eerste moment gezorgd voor een positieve dynamiek.” Vervolgens voegt ook de OR van de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd zich bij het platform, omdat besloten is dat Meierijstad dit zelf gaat uitvoeren.

Effectief communiceren

De fusie gaat niet gepaard met een bezuinigingsdoelstellingen. Toch zorgt de aankomende fusie bij veel medewerkers voor onrust en onzekerheid. Gerrit van Meeuwen, OR-voorzitter gemeente Sint-Oedenrode: “Goede communicatie is dan belangrijk. MZ Services raadde ons aan om een soort werkgarantie af te geven. Dat bracht rust. Nu was officieel bekend dat iedereen – ook in de nieuwe organisatie – een rol zou spelen. MZ Services bracht ook alle stappen van het fusieproces in beeld en legde verbanden. Zij overzag de consequenties van beslissingen beter dan wij. Als we te snel beslissingen wilden nemen, wees zij op relevante factoren waarover dan ook duidelijkheid moest bestaan.”

Samensmelten

“Er komt veel op je af tijdens een fusietraject”, vindt Van der Aa. “Het vraagt kennis die afwijkt van de kennis die nodig is voor het reguliere OR-werk. Anderzijds doen fusies en grootscheepse reorganisaties zich zo zelden voor dat je er niet in kunt oefenen. Toch moeten we het proces in één keer succesvol doorlopen. We hebben het dan niet alleen over het functieboek en de organisatiestructuur. We moeten ook een manier vinden om de verschillende groottes, specifieke kenmerken en culturen van de gemeentes samen te smelten en hun beste kwaliteiten naar boven te halen.”

Huisvesting

Ook de huisvesting en geografische ligging vragen aandacht. Op dit moment hebben de gemeentes nog elk een eigen gemeentehuis, dat ze graag willen behouden. De gulden middenweg wordt gevonden in een centraal gemeentehuis in Veghel met servicepunten in Sint-Oedenrode en Schijndel. “Het is steeds een afweging van belangen”, vertelt Boselie hierover. “De uiteindelijke beslissingen moeten de belangen van de medewerkers en die van de organisatie ondersteunen.” Vervolgens speelt de grootte van het gebouw een rol. Is het gemeentehuis in Veghel groot genoeg voor zijn nieuwe positie? En kan er voldoende parkeergelegenheid worden geregeld?

Teamwork

“Misschien hebben we aanvankelijk wel het gevoel gehad dat we erg ver uit elkaar zouden liggen”, bekent Van der Aa. “Maar naarmate het proces vordert, blijken we veel gemeenschappelijke waarden te hebben. We hebben elkaar ook als mens leren kennen. De een formuleert wat steviger, de ander wat bescheidener. Datzelfde geldt voor de mensen van MZ Services. Angelique van de Velde is wat directer en wat impulsiever, terwijl Maarten Pieké bedachtzaam is en eerder op de rem trapt. Maar we vormen nu echt een team en trekken samen de kar.”

Verrijkende ervaring

Het platform gaat nog een paar hectische maanden tegemoet. Voor de zomervakantie moeten alle medewerkers weten waar zij terechtkomen en als ook dat op papier staat, kan de uitvoering van de fusie beginnen. Van der Aa: “Het is mooi om dit proces als OR-lid mee te maken. Het brengt veel werk met zich mee, maar je krijgt er ook veel voor terug. Het is een voorrecht om vanaf deze positie mee te mogen doen, niet alleen voor je functionele ontwikkeling, maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Je leert om de dingen in het groot te bekijken. Je leert je werkgever aan zijn jasje te trekken als deze informatie aan moet leveren. Het is immers voor ons allemaal een eenmalig kunstje.”

Gemeentefusie

  • Selecteer een professionele, externe partij

  • Bij voorkeur met een hands-onmentaliteit

  • Creëer een positieve dynamiek

  • Breng alle te nemen stappen in kaart

  • Houd de talenten van elke gemeente in ere

  • Denk in het groot

     

IMG_20160310_113425

 

De regiegroep van het OR-Platform. Vlnr: Leon van Maren (Sint-Oedenrode), Bas van der Aa (Veghel), Toon Boselie (Schijndel), Maarten Pieké (MZ Services), Angélique van de Velde (MZ Services), Nicole Peeters (Optimisd).

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.