Leve de verschillen, ook binnen jouw bedrijf. Meer diversiteit leidt tot meer zakelijk succes en een betere werkcultuur. Steeds vaker verenigen groepen medewerkers zich in een medewerkersnetwerk. Zon netwerk van gelijkgestemden bevordert diversiteit en inclusie en biedt voordelen in het samenspel met de OR. Charlotte van Beek, trainer bij MZ Services, adviseert om hier slim gebruik van te maken 

De NS heeft Trainbow, het medewerkersnetwerk voor collega’s in de LHBTIQ-gemeenschap. Rabobank heeft onder meer een netwerk voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Ook zijn er organisaties met gender- of neurodiversiteitsnetwerken. Naast deze formele groepen, zijn er bij veel bedrijven ook informele netwerken. Daar zoeken collega’s die ‘iets’ met elkaar hebben elkaar op. Charlotte: “Medewerkersnetwerken zorgen voor een gevoel van erbij horen en verbondenheid. Maar het geeft ook erkenning. Dat de netwerken er zijn, geeft aan dat het bestuur diversiteit en inclusie belangrijk vindt en dat iedereen een plek mag hebben in de organisatie.”  

Meerwaarde voor de OR

De netwerken zijn zeker bij grote organisaties onderdeel van de bedrijfsstrategie en vormen gesprekspartners voor de afdeling HR, het bestuur of de raad van toezicht of commissarissen. Ook voor de ondernemingsraad heeft een medewerkersnetwerk meerwaarde, zegt Charlotte. “De OR is er primair voor het ondernemingsbelang, maar is daarin personeel vertegenwoordigend. Om hun werk goed te kunnen doen, moeten OR-leden weten wat er speelt in de organisatie. Nauw contact met de medewerkersnetwerken helpt de OR daar enorm bij.”  

Halen en brengen

Medewerkersnetwerken zijn een manier om snel veel mensen te bereiken. Zo’n netwerk maakt de communicatie met de achterban dus gemakkelijker. “Dat werkt twee kanten op”, zegt Charlotte. “Je hoort sneller wat er speelt. En je kunt onderwerpen die spelen in de organisatie of maatschappij toetsen in het netwerk. Vraag bijvoorbeeld hoe het jongerennetwerk denkt over de nieuwe ouderschapsverlofregeling of toets de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) bij een netwerk voor 55+-ers. Dat levert waardevolle inzichten op.”  

Bijdragen aan opzet netwerk

OR-leden kunnen in een medewerkersnetwerk het OR-werk onder de aandacht brengen en het draagvlak voor medezeggenschap vergroten. “Zeker als er zetels in de OR gereserveerd zijn voor bepaalde groepen medewerkers, is het goed om juist met die groep in contact te zijn en te blijven. Wie weet komt uit dit netwerk een volgend OR-lid.” Charlotte besluit: “Mocht er in een organisatie nog geen medewerkersnetwerk zijn, dan ligt daar óók een rol voor de OR.  Zo kunnen OR-leden collega’s enthousiast maken, hen informeren en ondersteunen bij het opzetten van een nieuw netwerk.”   

Meer informatie

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Het kennisdocument Medewerkersnetwerken van de SER vind je hier.  Of neem contact op met Charlotte van Beek. 

Contact opnemen

 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.