Maak werkdruk beheersbaar in 2016!

08 december 2015

Uit onderzoek is gebleken dat emotionele belasting vaak voorkomt, waarbij werkdruk en de onbalans tussen werk en privé als belastend wordt ervaren. De aanpak van werkdruk is een van de speerpunten in de cao’s en van de sectorfondsen.

MZ Services komt dagelijks met zorgorganisaties in aanraking die met werkdruk aan de slag willen. Het ontbreekt hen echter vaak aan de middelen en mogelijkheden om de problemen rond werkdruk in kaart te brengen en te vertalen naar een concreet plan van aanpak. Wat ons betreft ligt hier een belangrijke taak voor de OR om deze handschoen op te pakken.

Werkdruk 2016

Relevante artikelen uit de WOR en  cao ‘verplichten’ de OR niet alleen actief regie te voeren op het voorkomen en aanpakken van psychosociale arbeidsrisico’s (zoals werkdruk), maar geven ook de juiste aanknopingspunten om het heft zelf in handen te nemen.

MZ Services ondersteunt OR’en om invulling te geven te geven aan deze rol. Ons aanbod kent verschillende mogelijkheden en varieert van het faciliteren van de start van een werkdrukonderzoek zodat de OR het geheel in eigen beheer kan doen tot het volledig uitbesteden daarvan. De uitkomsten van het werkdrukonderzoek kunnen wij objectiveren doordat we jullie onderzoekresultaten kunnen vergelijken met een referentiebestand en met de uitkomsten van andere organisaties.

Elke aanpak leidt tot inzicht in de werkdruk en de oorzaken daarvan én naar concrete voorstellen ter verbetering.

Van afwachten naar actie?
Zijn jullie een proactieve OR en willen jullie echt aan de slag met de aanpak van werkdruk? Neem dan contact met ons op via 013-4676597 of info@mzservices.nl. Na een vrijblijvend oriënterend gesprek kunnen we een concreet voorstel opstellen.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.