Medewerkersparticipatie combineren met medezeggenschap

11 juli 2017

Door: Maarten Pieké

Medewerkersparticipatie en medezeggenschap kunnen naar onze mening prima naast elkaar bestaan. Misschien is het zelfs wel een van de meest pure vormen van medezeggenschap. Het zorgt ervoor dat iedereen mede-eigenaar is van het bedrijf en speelt in op de flexibele arbeidsmarkt. In dit blog vertel ik hoe jullie als OR medewerkersparticipatie in de hand werken en waarom dit belangrijk is.

Verschillende manieren van medewerkersparticipatie

Medewerkersparticipatie geeft personeel meer invloed dan alleen het kiezen van een OR-lid. De manier waarop de OR collega’s kan betrekken in zijn bezigheden varieert. Je kunt ervoor kiezen om het personeel bij vergaderingen te laten aansluiten, een commissie oprichten of een denktank creëren waarin medewerkers zelfstandig ideeën kunnen presenteren aan de OR.

Participeren in een vergadering

Stel je voor dat de OR voortaan alleen nog maar open vergaderingen zou houden waarbij er altijd een paar stoelen vrij zijn voor collega’s die aan willen sluiten. Uiteraard hebben zij geen zeggenschap, want zij zijn niet gekozen. Dat wil echter niet zeggen dat zij geen waardevolle input kunnen leveren. Wanneer jullie ondernemingsraad vergadert over een grote reorganisatie van een afdeling is het bijvoorbeeld wel handig als er ook iemand van die afdeling aansluit. Zo worden er geen zaken besloten van bovenaf, zonder input te krijgen van medewerkers op de vloer.

Vorming van commissies

De WOR biedt al de mogelijkheid tot medewerkersparticipatie. De OR heeft vanuit de wet recht op het vormen van commissies. Die moeten voor een meerderheid uit OR-leden bestaan. Dit betekent dat de minderheid uit niet-leden mag bestaan. Het vormen van zulke commissies is een handige manier voor de ondernemingsraad om een waardevol kennisnetwerk om zich heen te verzamelen.

Sla de plank niet mis

De ondernemingsraad combineren met medewerkersparticipatie legt een verplichting op aan de OR. Als de OR het voor elkaar heeft om een groep collega’s te mobiliseren, is het zaak te luisteren naar hun advies. Doe je dat niet, dan sla je volledig de plank mis. Want wat is nou eigenlijk het doel van de OR? In elk geval niet om zelfstandig van alles te beslissen en te vinden zonder de mening van de collega’s mee te nemen.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.