De betekenis van medezeggenschap anno 2018

27 november 2018

“Om de betekenis van medezeggenschap goed uit te leggen, moet je eerst weten hoe medezeggenschap ontstond en waarom het belangrijk is”, begint organisatie- en innovatieadviseur Ilja van den Berg haar uitleg. En precies daarom deed zij met MZ Service onderzoek naar de bedoeling van medezeggenschap.

Hoe medezeggenschap ooit ontstond

Een stukje geschiedenis ter inleiding. Rond 1900 bestonden er nauwelijks wetten om arbeiders te beschermen. Zij werkten meer dan 70 uur per week zonder een dag vakantie. Kinderen werkten destijds gewoon mee in de fabriek. Medezeggenschap ontstond als reactie op deze erbarmelijke omstandigheden. Het leidde tot de situatie zoals we ‘m nu kennen: een van cao’s, minimumlonen en rechten.

“De huidige structuren en systemen van de medezeggenschap dateren uit de jaren 70, deze zitten de vernieuwing in de weg. Daarom is het zo belangrijk om terug te gaan naar de bedoeling.”

Het roer om

Vernieuwing medezeggenschapMedezeggenschap doet ertoe, zou je dus zeggen. Toch kampen steeds meer organisaties met teruglopende animo en de achterban voelt zich niet meer vertegenwoordigd. Ilja: “De medezeggenschap is op een ouderwetse manier georganiseerd, terwijl organisaties steeds flexibeler werken. Dat bijt elkaar. Uit ons onderzoek blijkt dat organisaties last hebben van acht algemene dilemma’s. Hier zoeken we een oplossing voor.”

De acht algemene dilemma’s in de huidige medezeggenschap

  1. Snelheid versus gedegenheid
  2. Theorie versus praktijk
  3. Kortetermijnproductie versus langetermijnorganisatieontwikkeling
  4. Organisch en onzekerheid versus lineair en duidelijkheid
  5. ‘Modern werkenden’ versus ‘achterhoede’
  6. Diversiteit versus collectieve afspraken
  7. Organisatieverandering met verlies van banen versus banenbehoud
  8. Geen hulpbehoefte versus begeleiding

Op zoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap

Ilja onderzoekt de komende tijd met haar team welke vormen van medezeggenschap beter aansluiten bij de huidige organisatiestructuren. Ze kijken daarvoor volledig out of the box. De dilemma’s waar organisaties mee kampen worden vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd. Experts op het gebied van onder meer ethiek, politicologie en biologie buigen zich over de vraagstukken. Volg hun bevindingen via ons en groei mee.

Op de hoogte blijven van het onderzoek?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.