MZ Services en Zetje samen verder

MZ Services en Zetje gaan per januari 2023 samen verder in medezeggenschap. Waar Zetje al een bekende naam is binnen de zorgsector, is MZ Services inmiddels 15 jaar lang een toonaangevend training- en adviesbureau binnen de medezeggenschap binnen de zorg, profit en publieke sector. Met de specialisatie van Zetje binnen de zorg, en de brede vertegenwoordiging van het team medezeggenschapsspecialisten van MZ Services, is deze samenwerking een enorme kwaliteitsslag. Michiel van Vliet, eigenaar en oprichter van Zetje en Patrick Hüngens, directeur van MZ Services, vertellen je er graag meer over.

Zetje 

Michiel van VlietZeg je Zetje, dan zeg je Michiel van Vliet. Michiel werkt inmiddels zestien jaar als trainer voor OR’en – met name in de zorg. Dankzij zijn werkervaring als verpleegkundige kent hij de sector door en door. Met de opkomst van de VAR – de Verpleegkundige Adviesraad – en natuurlijk de cliëntenraden en verschillende medezeggenschapsorganen traint hij als communicatie- en gedragstrainer en teamcoach met liefde de verschillende zorgprofessionals. Met succes: inmiddels is zijn agenda het jaar rond goed gevuld. En zo ontstond het gesprek met MZ Services. Michiel: “Samen kun je per slot van rekening meer ondersteuning bieden. Net dat zetje geven wat nodig is.” 

Zetjes missie is: 'Verpleegkundigen en Verzorgenden oefenen bewust invloed uit op (totstandkoming van) zorgbeleid; komen op voor hún belangen met lef én een beetje humor!' Zo dragen ze bij aan betere kwaliteit van zorg en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. En die missie sluit prachtig aan op die van MZ Services. Medezeggenschap en participatie leiden tot beter gedragen besluiten en dragen bij aan een betere organisatie, duurzame inzetbaarheid en werkplezier.
Michiel van Vliet, eigenaar en oprichter Zetje

Match op DNA 

Patrick: “Uit de eerste gesprekken bleek al meteen: Michiel en de mensen van MZ Services zijn een match! Ons DNA met daarin volop deskundigheid, optimistisch idealisme maar ook lef en creativiteit, komt helemaal overeen. Dit maakte het principebesluit om de samenwerking aan te gaan gemakkelijk.” Maar hoe precies? Een periode van het onderzoeken van allerlei mogelijkheden ging van start. Even was er ook sprake van het samen oprichten van de VAR Academie, een trainingsbureau speciaal gericht op VAR’en en de afgeleiden daarvan. Michiel: “ik was al een tijd aan het broeden op de plannen voor de VAR Academie. Domeinnamen had ik al geregistreerd, met MZ Services was er de slagkracht om dit te verwezenlijken.” 

Al tijdens het eerste gesprek over de mogelijke samenwerking bleek dat we zowel qua aanpak als qua visie volledig op één lijn zitten. De verdere overleggen zijn op een ongelooflijk prettige manier verlopen. De basis – vertrouwen over en weer – was en is er namelijk. We hebben er ongelooflijk veel zin in om samen op deze manier in de zorg actief te zijn onder de gevestigde naam van Zetje!
Patrick Hüngens, directeur MZ Services

Behoud van eigen identiteit 

Investeren in vast personeel heeft een lager verloop en lagere personeelskosten als gevolg.Patrick: “Al snel vonden we gezamenlijk dat het zonde zou zijn om een nieuwe organisatie van begin af aan te starten, terwijl Zetje zich al zo sterk heeft geprofileerd in de zorgsector.” Daarom is dit plan veranderd. Zetje en MZ Services houden hun eigen identiteit en gaan samen verder onder vlag van Yris. MZ Services is al sinds 2020 deel van Yris, samen met ABGL en Geerts & Partners.  

In de nabije maanden zal de samenwerking steeds zichtbaarder worden op de websites. De trainingen blijven 100% zoals ze waren, maar dan met een flinke ruggensteun beide kanten op.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? We spreken je graag! Bel ons gerust op 013-4676597. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.