“Net als JINC willen we iedereen een bijdrage laten leveren”

Sinds 2020 verzorgt MZ Services trainingen voor leden uit de OR van JINC. In december van dit jaar mocht MZ Services-directeur Didi Verhagen op uitnodiging van JINC een heel andere doelgroep lesgeven: ze was bij vmbo-leerlingen te gast voor het geven van een sollicitatietraining.

Goed werkgeverschap is een belangrijk thema voor Yris. Didi: “We staan voor een eerlijke arbeidsmarkt, waarin kansengelijkheid breed wordt gedragen. Elke medewerker levert een waardevolle bijdrage aan de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt.” Goed werkgeverschap heeft volgens Didi te maken met mensen in staat stellen een waardevolle bijdrage te leveren: stimuleer hen zelf de leiding te nemen en zo hun eigen talenten en potentieel te benutten. “Dat is precies wat we zo waardevol vinden aan de missie van JINC. Het is oneerlijk en onterecht dat waar je wieg stond nog steeds van invloed is als je de arbeidsmarkt opgaat.”  

  

JINC helpt jongeren op weg naar werk en strijdt met bedrijven en scholen voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. Financiële steun vanuit het onderwijs en partners uit het bedrijfsleven is onmisbaar. Aan het einde van ieder jaar, geeft Yris (ABGL, Geerts & Partners en MZ Services) een donatie aan een goed doel. Dit jaar is dat JINC.   

Geluk of relatieve pech

Didi heeft ook persoonlijk sterk gevoel bij de missie van JINC. “We spraken thuis vroeger veel over geluk en pech en ik kreeg mee een geluksvogel te zijn. Niet omdat er gouden lepels, hoge salarissen of veel vakanties waren, wel omdat we geen pech hadden: geen oorlog, geen armoede, geen racisme of discriminatie, verlies of nare ziektes. Als kind werden we ons ervan bewust dat deze domme pech van invloed kan zijn op het verloop van je leven. Hoe oneerlijk en verdrietig dat is. En dat het zijn van een geluksvogel een soort verplichting met zich meebrengt om je bijdrage te leveren waar je kan. Als we dat allemaal doen wanneer we in de gelegenheid zijn, brengen we de samenleving én economie verder.”  

Samen succes maken

Goed werk voor iedereen is een maatschappelijke opdracht. “Geerts & Partners, ABGL en MZ Services zijn elke dag in actie voor opdrachtgevers. Hoewel we daarmee ook een waardevolle bijdrage leveren aan die maatschappelijke opdracht, blijven we bedrijven en moeten we, om continuïteit te borgen ook winst maken.  Daardoor komen we er helaas niet altijd aan toe invulling te geen aan een maatschappelijke opdracht zoals JINC doet. Het is prachtig dat een organisatie elke dag kinderen en jongeren kansen en mogelijkheden laat zien én hen ondersteunt die ook te benutten. Hoe lang de weg naar de eindbestemming ook is, je kunt er wél komen.” 

Alleen al op papier was het voor MZ Services direct een match made in heaven met JINC.
Didi Verhagen

Frisse blik

De vraag die JINC twee jaar geleden aan MZ Services stelde om de ondernemingsraad te trainen, werd direct omarmd. In december kon Didi haar frisse blik inzetten bij een sollicitatietraining. Op uitnodiging van JINC gaf ze de training aan vmbo-leerlingen uit het vierde jaar van Campus 013 in Tilburg. 

“Kinderen of jongeren en de wereld die aan hun voeten ligt, de kwetsbare levensfase en wens daar op enige wijze aan bij te dragen, dat triggert iets bij mij. Goed werk is ook betekenisvol werk. Elke dag zijn we de beste versie van onszelf om betekenisvol te zijn voor ondernemingsraden, interimprofessionals, opdrachtgevers en mensen in een mobiliteitsdienstverband. Deze sollicitatietraining voegt aan die wens om betekenisvol te zijn iets extra’s toe.

Menswaarde

MZ Services werkt vanuit de waarde mensen tot hun recht laten komen en hun potentieel benutten. De sollicitatietraining op het vmbo was daar een goed voorbeeld van: verantwoordelijkheid nemen voor je ontwikkeling door serieus mee te doen met een training en open te staan voor feedback.

Tijdens de online training aan acht middelbare scholieren kreeg Didi pure, eerlijke antwoorden. “Ik vroeg een leerling wat hij had geleerd van zijn vorige werk bij Jumbo. ‘Helemaal niets’, was het antwoord. Het kan maar beter duidelijk zijn”, lacht ze. “Op het moment dat ik doorvroeg en door een stoere houding heen prikte, brak er veel open.”

Uit de bubbel

Succes maak je samen, daarvan zijn ook MZ Services, ABGL en Geerts & Partners overtuigd. De sollicitatietraining die Didi aan scholieren gaf, kan volgens haar ook een waardevolle ervaring voor haar collega’s zijn. “Deze ervaring helpt mij in ieder geval om de héle samenleving te blijven zien. We moeten niet in onze bubbel van goed opgeleide professionals blijven, de wereld draait niet om ons.” 

Yris sponsort dit jaar JINC vanuit de kerstgedachte dat ze door kunnen gaan met jongeren op weg helpen naar werk. De donatie is een aanmoediging en een steuntje in de rug.   

Benieuwd naar meer informatie over JINC?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.