In drie stappen klaar voor de nieuwe rechtspositie van ambtenaren

04 september 2018

Het zal je vast niet ontgaan zijn: op 1 januari 2020 krijgen ambtenaren een nieuwe rechtspositie. Veel organisaties denken dat deze transitie vanzelf gaat, maar helaas. Alle lokale (personeels)regelingen moeten bijvoorbeeld getoetst worden aan het Burgerlijk Wetboek. En dat zijn er meer dan je voor mogelijk houdt. Bovendien: een jaar is in een oogwenk voorbij.

Waarom voorbereiden?

Veel organisaties lijken gebruik te willen maken van het in de WNRA opgenomen overgangsrecht. Dit betekent dat de eenzijdige aanstelling op 1 januari 2020 van rechtswege overgaat in een arbeidsovereenkomst. Deze werkgevers beseffen echter niet dat dit betekent dat de wet een aantal belangrijke details van de arbeidsovereenkomst regelt (bijvoorbeeld roosters en werktijden). De werkgever zou zich moeten afvragen of hij deze zaken wil opnemen in een arbeidsovereenkomst.

Omgekeerd voorziet het wettelijke overgangsrecht niet in zaken die logischerwijs wel in de arbeidsovereenkomst geregeld zouden moeten worden. Een voorbeeld van dit laatste is een ‘incorporatiebeding’. Als dit niet wordt opgenomen, betekent dit dat de werknemer niet gebonden is aan collectieve afspraken die zijn werkgever en de OR op een later moment maken. De doorwerking van die afspraken staat immers niet in zijn contract.

Voorkom geschillen op de werkvloer

HR is verantwoordelijk voor het uitwerken van contracten en de onderhandelingen. Bij vijf personeelsleden is dat nog niet zo’n probleem, maar een grotere organisatie heeft snel enkele honderden mensen in dienst. Werk aan de winkel dus! Een extern adviseur kan hier uitstekend bij helpen. MZ Services heeft geen belangen binnen jullie organisatie , maar wel de deskundigheid om dit proces te begeleiden en de vrijheid om interventies te plegen die niet voor scheve arbeidsverhoudingen zorgen.

In drie stappen klaar voor de nieuwe rechtspositie van ambtenaren

Uiteraard komen wij eerst langs om een nulmeting te doen. We bekijken of er al stappen zijn ondernomen en hoe ver jullie zijn in dit proces. Vervolgens maken we een maatwerk stappenplan voor de organisatie.

Stap 1

Wat betekent de nieuwe rechtspositie van ambtenaren eigenlijk? MZ Services brengt ondernemingsraden, bestuurders en HR-medewerkers bij elkaar om alle partijen op dezelfde en de juiste ‘vlieghoogte’  te brengen. We gaan de diepte in op het gebied van het civiele arbeidsrecht en zoomen in op de verschillen tussen de huidige en de toekomstige rechtspositie. Zo weten jullie zeker dat er geen belangrijke zaken gemist worden.

Stap 2

Daarna is het tijd voor een impactanalyse toegesneden op jullie organisatie. We analyseren de regelingen in jullie organisatie. Wat voor effect heeft een tweezijdige arbeidsrelatie? Wat verandert er in de wijze waarop je met elkaar omgaat? Hoe is de medezeggenschap bij jullie nu geregeld en wat verandert er als ambtenaren hun nieuwe rechtspositie innemen? Wij zetten alles uiteen en schetsen enkele alternatieve scenario’s, voorzien van kansen en risico’s. Zo maken jullie weloverwogen keuzes.

Stap 3

In de derde stap brengen we alle betrokken partijen bij elkaar en begeleiden we hen stap voor stap gedurende het traject. Denk aan directies, HR-medewerkers, OR’en en vakbonden. We stroomlijnen het proces, brengen structuur aan, zetten aan tot de juiste acties op het juiste moment, sturen op een tijdig resultaat en zorgen daarmee voor een soepele implementatie van de WNRA in jullie organisatie.

Kom nu al in actie om jullie organisatie voor te bereiden op de nieuwe rechtspositie van ambtenaren. Dan weet je zeker dat er geen problemen ontstaan.
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.