Meer OR-kiesrecht voor de flexwerker

16 juni 2016

De PvdA pleit voor meer invloed voor flexkrachten. In de toekomst krijgen flexwerkers wellicht al na zes maanden OR-kiesrecht. Momenteel moeten zij dertig maanden wachten voordat ze zich verkiesbaar kunnen stellen. In een samenleving met een grote hoeveelheid flexibele contracten vindt de PvdA het ouderwets om hen een minder grote stem te geven.

Meer vaste contracten

De PvdA vindt meer OR-kiesrecht niet alleen van belang vanwege gelijke rechten voor werknemers, maar ook met het oog op betrokkenheid binnen de organisatie. De politieke partij is van mening dat organisaties hun flexkrachten eerder een vast contract aan zullen bieden op het moment dat zij een hun stem beter kunnen laten horen.

Flexibele medewerkers kunnen in het huidige klimaat heel moeilijk stemrecht verwerven. Artikel 1 lid 3a van de WOR stelt namelijk dat flexwerkers 24 maanden wachttijd hebben voordat ze worden geclassificeerd als ‘in de onderneming werkzame personen’. Pas na die tijd gaat de termijn voor het verkrijgen van OR-kiesrecht in: zes maanden voor actief kiesrecht en een jaar voor het verkiesbaar stellen.

Afrekenen met ouderwets imago

Veel ondernemingsraden kampen met vergrijzing. In de praktijk hebben vooral veel jongeren een flexibel contract, waardoor het toetreden tot een ondernemingsraad bemoeilijkt wordt. Door de WOR aan te passen krijgen jonge medewerkers meer kans om zich in te zetten voor het bedrijf. Bovendien wordt de OR op die manier een betere afspiegeling van de samenleving.

Te weinig toezicht op de medezeggenschap

Volgt jouw bedrijf de WOR niet? Je bent niet de enige. Als het wetsvoorstel van de PvdA erdoor komt, is het nog maar de vraag of de nieuwe regels daadwerkelijk toegepast zullen worden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzuimde vorig jaar al voor het tweede jaar op rij om onderzoek te doen na de toepassing van de WOR. In het laatste onderzoek bleek dat het daar niet al te best mee gesteld is. Maar liefst 29 procent van de instellingsplichtige organisaties had toen niet eens een OR.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.