Meer OR kiesrecht voor de flexwerker

De PvdA pleit voor meer invloed voor flexkrachten. In de toekomst krijgen flexwerkers wellicht al na 6 maanden OR kiesrecht. Momenteel moeten zij 30 maanden wachten voordat ze zich verkiesbaar kunnen stellen. In een samenleving met een grote hoeveelheid flexibele contracten vindt de PvdA het ouderwets om hen een minder grote stem te geven.

Meer vaste contracten

De PvdA vindt meer OR kiesrecht niet alleen van belang vanwege gelijke rechten voor werknemers, maar ook met het oog op betrokkenheid binnen de organisatie. De politieke partij is van mening dat organisaties hun flexkrachten eerder een vast contract aan zullen bieden op het moment dat zij een hun stem beter kunnen laten horen.

Flexibele medewerkers kunnen in het huidige klimaat heel moeilijk stemrecht verwerven. Artikel 1 lid 3a van de WOR stelt namelijk dat flexwerkers 24 maanden wachttijd hebben voordat ze worden geclassificeerd als ‘in de onderneming werkzame personen’. Pas na die tijd gaat de termijn voor het verkrijgen van OR kiesrecht in: 6 maanden voor actief kiesrecht en 1 jaar voor het verkiesbaar stellen.

Afrekenen met ouderwets imago

Veel ondernemingsraden kampen met vergrijzing. In de praktijk hebben vooral veel jongeren een flexibel contract, waardoor het toetreden tot een ondernemingsraad bemoeilijkt wordt. Door de WOR aan te passen krijgen jonge medewerkers meer kans om zich in te zetten voor het bedrijf. Bovendien wordt de OR op die manier een betere afspiegeling van de samenleving.

Verkrijg advies over OR kiesrecht

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van de medezeggenschap? Onze professionals staan voor je klaar.

Te weinig toezicht op de medezeggenschap

Volgt jouw bedrijf de WOR niet? Je bent niet de enige. Als het wetsvoorstel van de PvdA erdoor komt, is het nog maar de vraag of de nieuwe regels daadwerkelijk toegepast zullen worden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzuimde vorig jaar al voor het tweede jaar op rij om onderzoek te doen na de toepassing van de WOR. In het laatste onderzoek bleek dat het daar niet al te best mee gesteld is. Maar liefst 29 procent van de instellingsplichtige organisaties had toen niet eens een OR.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier