Nieuwe senior trainer en adviseur: Patrick Hüngens

21 maart 2016

Patrick Hüngens begon 1 maart 2016 als nieuwe trainer en adviseur bij MZ Services. Hij ondersteunt ondernemingsraden met zijn visie: verbinding.

MZ Services verwelkomt een nieuwe trainer en adviseur. Patrick Hüngens (46) kwam op zijn vijfentwintigste voor het eerst in aanraking met arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Het was liefde op het eerste gezicht. Door jarenlange ervaring raakte hij ervan overtuigd dat ‘verbinding’ het sleutelwoord voor organisaties is. Deze visie dient vandaag de dag nog steeds als leidraad in zijn nieuwe functie als senior adviseur en trainer bij MZ Services. Hij vertelt er meer over.

“Op mijn vijfentwingste had ik er een een tweetal studies, bedrijfskunde en bedrijfseconomie, opzitten en solliciteerde ik in een baldadige bui op de functie vakbondsbestuurder bij de CFO. Dit was een voorloper van CNV Publieke Zaak en inmiddels CNV Overheid. Tot mijn verbazing werd ik aangenomen en vanaf dat moment ben ik ‘besmet’ met het medezeggenschapsvirus,” vertelt Patrick.

Ondersteuning van ondernemingsraden
“Als vakbondsbestuurder behartigde ik op de meest wonderlijke plekken en op alle denkbare niveaus zowel collectieve als individuele belangen. Aanvankelijk als regiobestuurder, later ook als landelijk bestuurder voor onder meer Arbeidsvoorziening, ABP en UWV.”

“Na ruim tien jaar kwam er een bezinningsmoment en besloot ik over te stappen naar de wereld van advisering. Ik kwam terecht bij een bureau dat zich voornamelijk richtte op de ondersteuning van ondernemingsraden door trainingen en advies te leveren. Na het faillissement van dit bedrijf besloot ik voor mezelf te beginnen. Ik werd hierin gesterkt door een aantal klanten die mij daartoe aanmoedigden.”

“Onder de naam De Phacto zette ik mijn werk met veel plezier en enthousiasme voort. Hoewel de ‘business’ uitstekend verliep en eigenlijk steeds beter van de grond kwam, miste ik op enig moment toch het contact, het sparren en de uitwisseling met collega’s. Ook het gevoel ergens samen voor te gaan en successen te delen, deed mij besluiten om opnieuw in loondienst te gaan werken. Eerst bij BuitenhekPlus en sinds 1 maart 2016 als trainer en adviseur bij MZ Services.”

Met verbinding behaal je langetermijnresultaten
“De opvatting dat het leggen van verbinding de enige juiste methode is om als organisatie succesvol te zijn, loopt als rode draad door mijn carrière. Ik ben er van overtuigd dat tussen directies, management en raden van bestuur enerzijds en ondernemingsraden anderzijds geen belangentegenstellingen bestaan. Hooguit kan de aanvliegroute bij het nastreven van die belangen anders zijn.”

“In mijn beleving hebben alle partijen, bij gezonde verhoudingen, het doel om de organisatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Om de oorspronkelijke ambitie na te streven moeten we zoeken naar wat verbindt. Op die manier kan betrokkenheid en gedrevenheid van medewerkers bij de doelen en ambities van organisaties gerealiseerd worden om langetermijnresultaten te behalen.”

“De medezeggenschap binnen organisaties kan op dit terrein een ongelooflijk belangrijke rol vervullen, als initiator, als ambassadeur en als katalysator. Deze rol is vele, vele malen belangrijker dan welk briljant nieuw managementconcept, beleidsdocument of organisatiemodel dan ook. De kunst voor directie en medezeggenschap binnen organisaties is enkel om elkaar deze rol te gunnen.”

Laten we snel kennismaken
“Het spreekt voor zich dat ik graag kennis maak met u. Dan vertel ik wat meer over mezelf. Bijvoorbeeld over mijn twee sportieve kinderen die vrijwel dagelijks in het zwembad te vinden zijn. Net als ik overigens, wanneer ik mijn vrije tijd niet besteed aan een van mijn gitaren of het slaan op een Braziliaanse surdo bij Sambaband Los Zandtos uit Maarheeze. Maar waar ik het vooral met u over wil hebben, zijn mijn ideeën over de betekenis van medezeggenschap voor het goed functioneren van organisaties. Vanuit mijn overtuiging in verbinding, heb ik er ontzettend veel zin in om namens MZ Services mijn bijdrage aan het goed functioneren van (wie weet) uw organisatie te mogen leveren.”

 

P Hungens klein

Patrick Hüngens
LinkedIn
phungens@mzservices.nl
06-25013702

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.