Raad van Advies

MZ Services heeft een krachtige Raad van Advies samengesteld. De toetreding van drs. Karla Peijs, drs. Bas Eenhoorn en dr. Ruud Vreeman, zorgt voor een sterke en zeer deskundige invulling van de RvA.

Gelet op de politieke en bestuurlijke ervaring van deze drie bestuurders binnen de overheid en hun affiniteit en expertise met de thema’s arbeidsverhoudingen, personele mobiliteit en medezeggenschap binnen organisaties vormen Peijs, Eenhoorn en Vreeman een ideale samenstelling.

De Raad van Advies, van MZ Services , heeft een strategische klankbordfunctie en tot taak de directie te adviseren bij het ontwikkelen, uitvoeren en realiseren van de businessplannen. De rol van de verschillende leden is die van expert binnen de betreffende politiek bestuurlijke omgeving, overheidssector en zorgsector.

Den Haag - Raad van advies ABGL.

Den Haag – Raad van advies MZ Services.

 

Wij stellen ze graag aan u voor.

Over drs. K. M.H. Peijs (economische en organisatiesociologie)
In haar politieke (CDA) loopbaan heeft Karla Peijs de functie vervuld van Minister van Verkeer en Waterstaat (kabinet Balkenende I en II) en Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Daarvoor was zij lid van de provinciale staten provincie Utrecht en lid van het Europees parlement. Bestuurlijk is Karla Peijs nog steeds actief in verschillende commissariaten, advies en maatschappelijke bestuursfuncties binnen de overheid, zorgsector en het bedrijfsleven.

fotos rva

Over drs. H. B. Eenhoorn (sociale en economische geografie)
In zijn politiek (VVD) bestuurlijke loopbaan heeft Bas Eenhoorn verschillende malen het ambt uitgeoefend van (waarnemend) burgemeester zoals o.a. in Voorburg, Alphen aan de Rijn en Lansingerland. Daarnaast is Bas Eenhoorn partijvoorzitter geweest van de VVD. Sinds 1 augustus 2014 is hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid binnen het huidige kabinet Rutte II. Naast zijn politiek bestuurlijke ervaring heeft hij ook veel expertise op het gebied van bestuursfuncties in het bedrijfsleven en is hij coach/loopbaanadviseur voor het hoger management en politieke ambtsdragers.

rva

Over dr. R.L. Vreeman (arbeids- en organisatiepsychologie)
In zijn politiek (PvdA) bestuurlijke loopbaan heeft Ruud Vreeman het (duo-) voorzitterschap van deze partij op zich genomen en is hij burgemeester geweest van Zaanstad, Tilburg en Groningen. Op dit moment is Ruud Vreeman lid van de 1e kamer. Naast zijn politiek bestuurlijke functies is Ruud Vreeman zeker ook bekend geworden door zijn vakbondsverleden. Vraagstukken op het gebied van arbeid en organisatie lopen als een rode draad door zijn indrukwekkende loopbaan. Zijn huidige bestuurlijke, adviserende en maatschappelijke nevenfuncties bevestigen dat. Ruud Vreeman is ambassadeur Medezeggenschap.

rva_