Raad van Advies

MZ Services heeft een krachtige Raad van Advies. Drs. Karla Peijs, mr. drs. Bruno Bruins en dr. Ruud Vreeman zorgen voor een sterke en zeer deskundige invulling van de RvA.

Gelet op de politieke en bestuurlijke ervaring van deze drie bestuurders binnen de overheid en hun affiniteit en expertise met de thema’s arbeidsverhoudingen, personele mobiliteit en medezeggenschap binnen organisaties vormen Peijs, Bruins en Vreeman een ideale samenstelling.

De Raad van Advies, van MZ Services , heeft een strategische klankbordfunctie en tot taak de directie te adviseren bij het ontwikkelen, uitvoeren en realiseren van de businessplannen. De rol van de verschillende leden is die van expert binnen de betreffende politiek bestuurlijke omgeving, overheidssector en zorgsector.

Raad van Advies

 

 

 

 

 

 

 

Wij stellen ze graag aan u voor.

Drs. Karla Peijs
In haar politieke (CDA) loopbaan heeft Karla Peijs de functie vervuld van Minister van Verkeer en Waterstaat (kabinet-Balkenende I en II) en Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Daarvoor was zij lid van de Provinciale Staten provincie Utrecht en lid van het Europees Parlement. Bestuurlijk is Karla Peijs nog steeds actief in verschillende commissariaten, advies- en maatschappelijke bestuursfuncties binnen de overheid, zorgsector en het bedrijfsleven. Zij is expert op het gebied van economische en organisatiesociologie.

Mr. drs. Bruno Bruins
In zijn politieke (VVD) loopbaan heeft Bruno Bruins de functie vervuld van Minister voor Medische Zorg & Sport in het kabinet-Rutte III. Hij was eerder staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende III. In 2012-2017 was hij bestuursvoorzitter van het UWV en in 2016-2017 tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep. In het bedrijfsleven is Bruins directeur geweest van Rijks Opleidingsinstituut ROI en Connexxion. Bestuurlijk is de oud-voorzitter van de VVD nog steeds actief in verschillende functies, waaronder interim-directeur bij de Haagse vervoersmaatschappij HTM en Staatsraad in de Afdeling advisering, sinds 1 september 2021.

Dr. Ruud Vreeman
In zijn politiek (PvdA) bestuurlijke loopbaan heeft Ruud Vreeman het (duo-)voorzitterschap van deze partij op zich genomen en is hij burgemeester geweest van Zaanstad, Tilburg en Groningen. Op dit moment is Ruud Vreeman lid van de Eerste Kamer. Naast zijn politiek bestuurlijke functies is Ruud Vreeman zeker ook bekend geworden door zijn vakbondsverleden. Vraagstukken op het gebied van arbeid en organisatie lopen als een rode draad door zijn indrukwekkende loopbaan. Zijn huidige bestuurlijke, adviserende en maatschappelijke nevenfuncties bevestigen dat. Ruud Vreeman is ambassadeur Medezeggenschap.

 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.