Recept voor invloed van de OR

30 september 2015

Kwartaalcolumn MZ Services voor NU’91

Een complex recept, met veel ingrediënten en balans als toverwoord. Troost u met de gedachte dat ook topchefs er een poosje over doen dit recept tot in de finesses te beheersen. 

Kwartaalcolumn MZ Services voor NU’91

Een complex recept, met veel ingrediënten en balans als toverwoord. Troost u met de gedachte dat ook topchefs er een poosje over doen dit recept tot in de finesses te beheersen.

Start met het verzamelen van de ingrediënten van de eigen koers. Voor het bereiden van de eigen koers heeft u nodig: een gezamenlijke drive voor medezeggenschap, gedeelde waarden en een gezamenlijke visie op de organisatie. Uit deze ingrediënten destilleert u de thema’s die voor de OR relevant zijn en de criteria waarop de OR toetst. Deze eigen koers geeft de OR zijn eigen, herkenbare smaak. Vervolgens legt u de kennis en vaardigheden alvast klaar. Let er bij het klaarleggen van deze ingrediënten goed op dat de noodzakelijke eigenschappen aanwezig zijn; zo is het voor het recept van belang dat in ieder geval CAO, WOR en inhoudelijke kennis van de werkterreinen van de OR in overvloed aanwezig zijn (zo’n 300 kilo) en dat u ook beschikt over minimaal 280 kilo aan vaardigheden als: onderhandelen, netwerken en kritisch lezen en denken. Voeg vervolgens de interne organisatie toe. Hierbij is het van belang dat de aanwezige kennis en vaardigheden benut worden door deze in de juiste samenstelling en hoeveelheid te gebruiken. U kunt hierin naar vrijheid variaties aanbrengen zolang u zorgt voor uitgebalanceerde maar strakke taakverdeling op basis van kwaliteit en drive. Voor het bewaken van de rode draad neemt u zo’n 210 kilo dagelijks bestuur dat in staat is overzicht over dossiers te houden; een goed DB is de smeerolie van het medezeggenschapsproces.

recept invloed

Stap 4 is het toevoegen van informatie; een mengsel van kwalitatief grondige en bovenal concrete informatie over actuele medezeggenschapsthema’s binnen de organisatie. Van groot belang is dat informatie wordt toegevoegd op het moment dat wezenlijke invloed nog mogelijk is. Nu moet u even opletten; enkele cruciale ingrediënten dienen te worden toegevoegd. U begint met team: dit zorgt voor een goede menging van bovengenoemde ingrediënten waardoor deze niet meer op zichzelf staan maar een prachtig geheel vormen waarin ruimte is voor ieders inbreng en voldoende veiligheid en lef om een stevige interne discussie te voeren. Investeren in het team resulteert in een stevige substantie die ook blijft staan als het spannend wordt. Vervolgens voegt u de relatie met de achterban toe. Hierbij is het van belang dat u een representatieve vertegenwoordiging afweegt waarin de visie, cultuur en beleving van de achterban te proeven is. Tot slot is het van belang de professionele samenwerkingsrelatie met de bestuurder toe te voegen en deze te kloppen tot deze de juiste substantie van luchtigheid en stevigheid bereikt. Met vragen over inhoud, ingrediënten of bereidingswijze kunt u zich uiteraard tot mij wenden!

Moge het u smaken!

Didi Verhagen
MZ Services

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.