Dit heb je gemist deze zomer

30 augustus 2017

De Voort Advocaten | Mediators heeft een zomerspecial gemaakt met daarin alle rechtspraak van deze zomer. Ga weer up-to-date aan de slag en mis niets van deze rechtspraak.

Bron: De Voort Advocaten | Mediators

Privacy

De deadline voor inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nadert. De OR heeft een instemmingsrecht met betrekking tot regelingen omtrent het verwerken van persoonsgegevens. De Europese toezichthouders hebben een opinie uitgebracht over privacy op de werkvloer, met handige voorbeelden. Mag de werkgever bijvoorbeeld uitgaande e-mails monitoren?

Arbeidsomstandigheden

Op 1 juli is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De OR heeft een extra instemmingsrecht en er gelden nieuwe eisen voor het basiscontract. Controleer met de factsheet op Arboportaal of binnen uw onderneming alles op orde is. Daarnaast worden de beleidsregels voor boeteoplegging aangescherpt.

Rechtspraak

Adviesrecht toch van kracht in faillissement

Ook een curator moet volgens de Hoge Raad in beginsel zorgdragen voor naleving van de WOR. Wel merkt de Hoge Raad op dat niet alle (procedurele) voorschriften verenigbaar zijn met de situatie die zich in faillissement voordoet. Meer informatie

Uitsluiting OR-lid

De Kantonrechter Leeuwarden sluit een OR-lid uit van zijn OR-werkzaamheden voor de rest van de zittingsperiode, omdat het OR-lid een ernstige belemmering vormt voor de werkzaamheden van de OR. Meer informatie

Vergoeding kosten cliëntenraad voor voeren rechtsgeding

De Hoge Raad bepaalt dat de zorgaanbieder de kosten voor het voeren van het rechtsgeding moet vergoeden, ondanks dat deze kosten hoger uitvallen dan de eerste gegeven inschatting.

Ondernemer moet voldoende maatregelen treffen om vacuüm in medezeggenschap te voorkomen

De Ondernemingskamer geeft TNT een tik op de vingers. Een reorganisatie leidt ertoe dat werknemers niet langer onder de medezeggenschap vallen, omdat zij in dienst komen bij een andere juridische entiteit. In medezeggenschap voor deze werknemers is (nog) niet voorzien. De ondernemer moet o.g.v. artikel 25 lid 3 WOR ook t.a.v. de medezeggenschapsrechtelijke gevolgen van het besluit voldoende maatregelen nemen en een medezeggenschap-vacuüm voorkomen. TNT schiet daarin tekort.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.