Samenwerking OR en bestuurder

05 oktober 2017

Geen hakken in het zand, maar als ondernemingsraad meedenken op niveau. Dat is de wens van Gerry Leenders. Meer dan 25 jaar OR-ervaring leerde hem dat het totaal geen zin heeft om jezelf op te stellen als de tegenpartij. Om processen te versnellen en tot betere resultaten te komen is het juist belangrijk dat er samenwerking tussen OR en bestuurder ontstaat. In dit blog legt hij uit hoe dat werkt.

Haal de spanning uit de lucht

Voorzitters in OR-land: draai de rollen eens om. Stel jezelf op als partner in business in plaats van de luis in de pels te spelen. Ondernemingsraad en bestuur hebben immers hetzelfde doel: de onderneming vooruit helpen in al haar doelstellingen. Blijf niet passief wachten, maar ga actief, open en eerlijk het gesprek aan met het bestuur.

Samenwerking tussen OR en bestuurder werkt alleen in een vroeg stadium

Het management denkt een plan uit en betrekt de OR in de laatste fase. Nu wordt er verwacht dat de OR snel reageert, want het management wil verder. Dit zorgt voor weerstand. Herkenbaar? Als de OR al in een vroeg stadium wordt betrokken, ben je volwaardig gesprekspartner en worden futiliteiten meteen getackeld. Door meteen mee te kunnen praten wordt de weerstand verminderd en processen versneld.

Neem jouw taak serieus

Dat begint al bij de kandidaatstelling. Veel medewerkers hebben geen idee wat het werk eigenlijk inhoudt en een nieuwe OR is vaak een half jaar lang bezig voordat ze echt aan het werk kunnen. Laat geïnteresseerden daarom eerst eens een dagje meelopen voordat ze lid worden. Zo kun je belanghebbende vakbondsleden meteen uitleggen wat OR- en wat vakbondsbelangen zijn, zodat dit in een later stadium niet voor botsingen zorgt.

“Als OR moet je soms ook impopulaire beslissingen nemen in het bedrijfsbelang. Realiseer je dit en wees voorbereid op commentaar van collega’s.”

Stel je professioneel op

De OR is geen oude vakbondsmannenhobby, maar een serieus orgaan. Zie het als aparte afdeling van het bedrijf met eigen doelstellingen om na te komen. Als je gekozen wordt door de achterban, heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Hang daarom bijvoorbeeld openbare lijsten op waarin je bijhoudt wie er bij vergaderingen aanwezig zijn en wie niet. Zo kunnen collega’s verzuimende OR-leden direct aanspreken.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.