Gebruik jij jouw recht op scholing voor OR-leden?

Hoewel elk OR-lid recht heeft op vijf dagen scholing per jaar, maakt men in de praktijk maar bar weinig gebruik van dit recht. In veel gevallen geeft de bestuurder geen toestemming voor een opleiding. Onterecht, want de WOR bepaalt dat de bestuurder alleen kritiek mag hebben op de kosten, maar niet op het scholingsverzoek zelf. Stelt jouw bestuurder zich ook onwrikbaar op? Wij zetten voor je uiteen hoe je toch gebruik kunt maken van jouw rechten.

Het aantal dagen scholing voor OR-leden is vastgesteld op vijf. Commissieleden mogen drie opleidingsdagen claimen per jaar. Zit je als OR-lid in een OR commissie? Dan heb je dus recht op acht dagen scholing per jaar.

Waarom een opleiding?

De juiste coaching kan een wereld van verschil betekenen voor een OR. Je blijft op de hoogte van actuele onderwerpen, vergaart relevante kennis en het is een must om de medezeggenschap goed vorm te kunnen geven. De basiscursus die OR-leden hiervoor eens in de drie jaar volgen volstaat hierbij niet.

Hoe zit het scholingsrecht in elkaar?

Het recht op scholing is wettelijk vastgelegd in artikel 18 van de WOR. De leden kunnen zelf bepalen welke opleiding of cursus zij nuttig vinden. De ondernemingsraad mag deze coaching tijdens werktijd volgen. De bestuurder is verplicht om het salaris gewoon door te betalen en de onkosten voor de opleiding te vergoeden. Er zijn verschillende richtbedragen opgesteld voor het volgen van scholing.

Wanneer mag een bestuurder bezwaar maken?

Een derde van de OR’en maakt wel eens mee dat de bestuurder de aanvraag weigert. Vreemd, want de bestuurder mag zoals eerder gezegd alleen bezwaar maken tegen de hoogte het budget, maar niet tegen de aanvraag zelf. Is de bestuurder het niet eens met de kosten? Dan kan hij de kantonrechter inschakelen om een uitspraak te doen. Het kan ook voorkomen dat de periode waarin jij scholing wilt volgen niet geschikt is, omdat er bijvoorbeeld net sprake is van een piek in het werk. Ook dan mag de werkgever bezwaar maken, mits dit goed onderbouwd is.

In 2015 was het slecht gesteld met de scholing voor OR-leden. Gemiddeld werd er maar gebruik gemaakt van 2,6 opleidingsdagen met de hele ondernemingsraad of commissie. Daarnaast benutten de leden nog 1,1 dag voor individuele scholing. Maar liefst 58 procent van de ondernemingsraden heeft geen vastgesteld opleidingsbudget

Hoe claim je het recht op scholing voor OR-leden?

Als de bestuurder niet mee wil buigen, zijn er twee dingen die je kunt doen. Ten eerste kun je de bezwaren negeren en toch op scholing gaan. Neem hiervoor wel eerst contact op met het scholingsinstituut om er zeker van te zijn dat zij de rekening naar jouw werkgever kunnen sturen. Verstrek hen bijvoorbeeld ook alle correspondentie die er tussen jou en de bestuurder is geweest.

Zwaar geschut

Je kunt ook in beroep gaan tegen deze beslissing. De meest snelle en laagdrempelige manier hiervoor is de geschillenregeling bij de Bedrijfscommissie. Het nadeel hiervan is dat de uitspraak niet bindend is, de werkgever kan het naast zich naar leggen. Toch kan de beslissing genoeg zijn voor een scholingsinstituut, omdat zij hiermee wel de garantie hebben dat de opleidingskosten verhaald kunnen worden.

Een ander alternatief is de kantonrechter. Voor veel OR-leden heeft dit een hogere drempel dan de geschillencommissie, maar het gaat minstens zo snel. Hoewel een advocaat niet verplicht is, kan het vanwege de benodigde juridische kennis wel aan te raden zijn.

Word je graag bijgestaan bij het halen van jouw recht. De professionals van MZ Services hebben ruime juridische kennis en ervaring.
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.