Streef als OR naar minder ongelijkheid

In een duurzame samenleving krijgt iédereen een kans. Inclusief werken staat tegenwoordig bij veel organisaties op de agenda. Het betrekken van minderheidsgroepen in de organisatie levert – naast maatschappelijke voldoening – dan ook veel goeds voor je organisatie op. Zo zorgt een inclusief personeelsbestand bijvoorbeeld voor meer creativiteit, nieuwe inzichten en een duurzamere inzetbaarheid. SDG 10 gaat over het verminderen van ongelijkheid. Hoe zet je daar als OR stappen in?

Duurzame inzetbaarheid

Wensen en doelen van werknemers veranderen, maar ook de arbeidsmarkt verandert. Vergrijzing, hybride werken, robotisering en andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat werk soms anders ingedeeld moet worden. Het doel is om werknemers tot hun pensioen gelukkig te houden: duurzame inzetbaarheid. Daarvoor is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en elkaar te blijven vinden. Maar met ieders wensen rekening houden en zorgen dat iedereen op hun plek zit, dat blijkt in de praktijk vaak nog best een opgave.

Sustainable Development Goals voor een duurzame wereld

De Sustainable Development Goals (SDG’s) – ook bekend als de VN-doelstellingen – zijn in 2015 geformuleerde ‘werelddoelen voor duurzame ontwikkeling’. Pijlers voor een duurzame samenleving, waar we – als het goed is – in 2030 wereldwijd succes in hebben behaald. De SDG’s bieden handvaten en richtlijnen voor OR’en om bij te dragen aan een fijne werkomgeving. In deze reeks artikelen lichten we 5 SDG’s uit in relatie tot de OR.

Het stelt bestuurders voor nieuwe uitdagingen. Want wat houdt dat eigenlijk in, ‘iedereen tevreden houden’? En hoe betrek je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in jouw organisatie? Dat gaat niet alleen over mensen met een arbeidshandicap – denk ook eens aan de oudere werkzoekende of degenen met een migratieachtergrond. Want ook al zijn er vacatures in overvloed; een grote groep mensen staat nog langs de kant. Durft jouw organisatie het aan om iemand een kans te geven die niet per se in het profiel past? Zo niet, wat is ervoor nodig om dat wél te durven?

Benadruk de voordelen

Bij een ondernemer kan het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weerstand oproepen. De productiviteit en omzet loopt immers mogelijk wat terug, en het proces vergt extra werk en tijd. Daarom is het belangrijk om als OR initiatief te nemen en de voordelen van een inclusieve werkplek te benadrukken. De belangrijkste? Een positieve bijdrage aan de samenleving.

Je kunt je vast voorstellen dat zo’n bijdrage aan de maatschappij veel voldoening geeft. Maar je organisatie heeft er ook veel baat bij. Investeren in iemand die niet past in je standaard format zorgt voor een grotere kans op nieuwe ideeën en innovaties dan wanneer je blijft focussen op het profiel dat al jaren wordt gehanteerd. Verschillende mensen samenbrengen bevordert namelijk creativiteit en verrijkt de organisatie.

“Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg! Wil je dus vernieuwing zonder dat je daarvoor extra hoeft te investeren, benader dan je werving- en selectieproces eens anders dan je gewend bent.”

Maar ook als je geen openstaande vacature hebt kan je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen. Door te puzzelen, taken anders te verdelen en doorschuifmogelijkheden te stimuleren creëer je – zowel voor nieuw als huidige personeel – kansen en mogelijkheden. Het is daarbij belangrijk te focussen op vaardigheden in plaats van op werkrollen: omdenken, dus. Dat vergt wat extra flexibiliteit maar zorgt op de lange termijn voor een creativiteit-boost. Mocht je nog twijfelen, dan zijn er soms subsidiemogelijkheden die je over de streep kunnen trekken.

Wat zegt de wet?

In artikel 28 van de WOR is opgenomen dat de ondernemingsraad tegen discriminatie in de onderneming moet waken. Het uiteindelijke doel van de OR is om bij te dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving voor werknemers.

Blijf betrokken

Als OR waak je voor discriminatie, ook na het sollicitatieproces. Zorg ervoor dat in het werk geen sociale ongelijkheid plaatsvindt. Vraag je bijvoorbeeld eens af of iedereen hetzelfde respect behandeld wordt? Zijn de arbeidsomstandigheden voor iedereen prettig? En krijgen degenen die om wat extra aandacht vragen dat wat ze nodig hebben?

Het is als OR je plicht om een gezonde en veilige werkomgeving te stimuleren, voor iedereen. Dat geldt ook voor arbeidsgehandicapten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een migratieachtergrond en andere minderheidsgroepen. Blijf alert en zorg dat in jouw organisatie alle (toekomstige) werknemers de kansen krijgen die ze verdienen.

Patrick Hüngens

Wij helpen je daarin graag op weg

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.