MZ Services verwelkomt Susanty Nap als nieuwe adviseur/trainer

Susanty Nap versterkt het team van MZ Services als nieuwe adviseur/trainer. Haar komst per 1 september 2016 verrijkt het bureau met een doortastende en bovenal deskundige professional.

Gelet op haar jonge leeftijd, heeft Susanty een indrukwekkend CV met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van medezeggenschap. Zij verzorgde onder meer training en coaching van ambtelijk secretarissen die ondernemingsraden ondersteunen. Hierbij was er aandacht voor productontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de leergangen. Walter Gouw: “Haar specifieke expertise met betrekking tot ambtelijk secretarissen maakt haar een perfecte aanvulling voor ons team.”

Het ligt in Susanty’s ambitie om bezig te zijn met het vergroten van de effectiviteit van ondernemingsraden vanuit de kracht van individuele OR-leden. Ze wil zich voor MZ Services inzetten bij individuele coaching waarbij nadruk ligt op talenten en hoe deze zich vertalen in competenties. “Ik geloof in de kracht van het individu, de invloed ervan op het functioneren van de OR in zijn geheel en hoe zich dat bijvoorbeeld uit in het gesprek met de bestuurder”, vertelt Susanty. “Daarnaast zie ik dat ambtelijk secretarissen van grote meerwaarde zijn voor de effectiviteit van medezeggenschap.”

Susanty bewoog zich in het verleden op verschillende terreinen van de medezeggenschap. Zij verzorgde onder meer adviestrajecten op het gebied van medezeggenschap en participatie, reorganisaties en samenwerkingsverbanden. Daarnaast ontwikkelde zij maatwerk trainingen in alle disciplines van de medezeggenschap en publiceerde zij over competentieontwikkeling, beoordelen en waarderen van OR-leden en vernieuwende medezeggenschap.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.