Susanty Nap

PERSBERICHT

 

MZ Services verwelkomt Susanty Nap als nieuwe adviseur/trainer

 

TILBURG – Susanty Nap versterkt het team van MZ Services als nieuwe adviseur/trainer. Haar komst per 1 september 2016 verrijkt het bureau met een doortastende en bovenal deskundige professional. MZ Services zet zich als gespecialiseerd trainings- en adviesbureau in om de medezeggenschap binnen organisaties te professionaliseren.

Gelet op haar jonge leeftijd, heeft Susanty een indrukwekkend CV met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van medezeggenschap. Zij verzorgde onder meer training en coaching van ambtelijk secretarissen die ondernemingsraden ondersteunen. Hierbij was er aandacht voor productontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de leergangen. Walter Gouw: “Haar specifieke expertise met betrekking tot ambtelijk secretarissen maakt haar een perfecte aanvulling voor ons team.”

Het ligt in Susanty’s ambitie om bezig te zijn met het vergroten van de effectiviteit van ondernemingsraden vanuit de kracht van individuele OR-leden. Ze wil zich voor MZ Services inzetten bij individuele coaching waarbij nadruk ligt op talenten en hoe deze zich vertalen in competenties. “Ik geloof in de kracht van het individu, de invloed ervan op het functioneren van de OR in zijn geheel en hoe zich dat bijvoorbeeld uit in het gesprek met de bestuurder”, vertelt Susanty. “Daarnaast zie ik dat ambtelijk secretarissen van grote meerwaarde zijn voor de effectiviteit van medezeggenschap.”

Susanty bewoog zich in het verleden op verschillende terreinen van de medezeggenschap. Zij verzorgde onder meer adviestrajecten op het gebied van medezeggenschap en participatie, reorganisaties en samenwerkingsverbanden. Daarnaast ontwikkelde zij maatwerk trainingen in alle disciplines van de medezeggenschap en publiceerde zij over competentieontwikkeling, beoordelen en waarderen van OR-leden en vernieuwende medezeggenschap.

———————————————————————————————

Noot voor de redactie
Mocht u meer informatie willen ontvangen over de inhoud van dit artikel? Neem contact op met Walter Gouw, directeur van MZ Services op 06-13575001 of wgouw@mzservices.nl

Over MZ Services
MZ Services (www.mzservices.nl) is gespecialiseerd in het professionaliseren van medezeggenschap binnen organisaties. MZ Services bestaat 10 jaar en is gericht op training, begeleiding en advies van Ondernemingsraden en hun bestuurders binnen de overheid, zorg en bedrijfsleven. MZ Services is er van overtuigd dat medezeggenschap en participatie bijdraagt aan beter functionerende organisaties. Daarom bevorderen zij ook de samenwerking tussen medezeggenschapsraad en WOR-bestuurder/management.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier