Haal meer uit jouw teamontwikkeling

10 oktober 2019

Door: Didi Verhagen

Als OR-lid kom je soms in spannende situaties terecht, zoals een reorganisatie. Als je onder deze druk staat, is het belangrijk dat OR-leden weten wat ze aan elkaar hebben. En dat je je gesteund voelt in jouw kwaliteiten. Besteed daarom aandacht aan teamontwikkeling. 

Elke groep kan een team worden

Een groep is iets anders dan een team. Een groep is om praktische reden bij elkaar, omdat jullie bijvoorbeeld allemaal toevallig in de OR werden gekozen. Er is verder geen samenhang. Een team besteedt aandacht aan samenwerking. Je kijkt dan onder meer naar:

  • Gezamenlijke ambities: welke toegevoegde waarde biedt jullie OR?
  • Rolverdeling: wat is ieders rol en hoe zet je die het beste in?
  • Conflictoplossing: hoe maak je interne conflicten goed bespreekbaar?
Didi Verhagen
De OC van Holland Casino speelde een serious game om te leren de relatie met de bestuurder te verbeteren. Met levensechte situaties en een real life acteur. Samenwerken is hierbij essentieel.

Niet elk uitje is een vorm van teamontwikkeling

Gezamenlijk een graffitiworkshop of een escaperoom doen is natuurlijk hartstikke gezellig, maar niet altijd gericht op het bouwen van een team. Goede teambuilding richt zich op effectief en gewenst gedrag. Dat moet elk OR-lid zich eigen proberen te maken. Reflecteren is daarom een essentieel onderdeel van teamontwikkeling. Met elkaar, maar ook individueel. 

 

Wanneer de emoties hoog oplopen, is het belangrijk je te blijven realiseren dat je een professional bent. Daarbij hoort ook reflecteren op jouw aandeel in een situatie. Ook al is dat soms confronterend.

Maak het onderdeel van jouw dagelijkse werk

Een gedragsverandering realiseer je niet in één teambuildingsdag. Je krijgt weliswaar handvatten aangereikt om mee aan de slag te gaan, maar om het resultaat van teambuilding te verankeren, is herhaling noodzakelijk. Realiseer je dit dus. En roep eventueel hulp in van een coach om eens mee te kijken met jouw OR-werk. Ook een ambtelijk secretaris kan een belangrijke rol vervullen in het beklijven van afspraken. 

Een goede teamontwikkelingsoefening richt zich op het dagelijkse werk én is leuk om te doen. Serious gaming combineert het aangename met het nuttige. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.