Uitgebreid instemmingsrecht OR bij wijziging pensioenregeling

Ondernemingsraden in Nederland krijgen het recht om wel of niet akkoord te gaan met wijzigingen in de pensioenregeling. Dit zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers samen meer verantwoordelijkheid kunnen dragen over de inhoud van de arbeidsvoorwaarden. Het wordt de ondernemer verplicht de OR zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over voorgenomen wijzigingen in de pensioenregeling.

Klijnsma verbreedt instemmingsrecht
Het wetsvoorstel werd door Staatssecretaris Klijnsma ingediend bij de Tweede Kamer. Een advies van de SER vormt de leidraad voor de aanpassingen van de huidige wetgeving. Met het voorstel wil Klijnsma het huidige instemmingsrecht van de OR verbreden. Nu heeft een ondernemingsraad alleen inbreng wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken. Straks kan de OR wijzigingen ook actief afkeuren.

Uitzonderingen
De uitgebreide instemming houdt niet in dat de OR overal over mee mag beslissen. Wanneer afspraken omtrent de pensioenen al in een cao zijn opgenomen, dan vervalt het instemmingsrecht omdat de medezeggenschap in dat geval wordt geborgd door de vakbonden. Ook heeft de OR geen instemming over de keuze van de pensioenuitvoerder tenzij het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier