Verpleegkundige Adviesraad: pak je ruimte

Alle zorgprofessionals hebben één gezamenlijk doel: de kwaliteit van zorg borgen en waar mogelijk nog beter maken. Een Verpleegkundige Adviesraad is bij uitstek bedoeld om hieraan bij te dragen. Een flinke meerwaarde voor zorginstellingen, mits er een goed fundament onder de VAR wordt gelegd. Communicatie- en gedragstrainer/teamcoach Michiel van Vliet, met MZ Services medeoprichter van de VAR Academie (waarover later meer!) deelt zijn visie op de VAR. 

Het belang van de verpleegkundige adviesraad

“De VAR is in het leven geroepen om zorgprofessionals een stem te geven. Het doel is dat door hun inbreng en invloed de kwaliteit van zorg en de organisatie van hun werk verbetert. Zij komen op voor de belangen van hun beroepsgroep. Waarom dat essentieel is voor zorgorganisaties? Bianca Buurman, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, verwoordt het zo: ‘niets over ons zonder ons’. Je wilt dat de zorgprofessionals die met de voeten in de klei staan invloed en zeggenschap hebben. Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat invloed van zorgprofessionals leidt tot betere zorg.”  

VAR en OR 

Binnen en zorgorganisatie hebben de VAR en OR ieder hun eigen rol en functie. De OR vertegenwoordigt vanuit een wettelijke positie de belangen van alle medewerkers. De VAR oefent vanuit de verpleegkundige beroepsinhoud invloed uit op zorgbeleid en de kwaliteit van zorg. De VAR en OR kunnen elkaar versterken door een goede onderlinge samenwerking. 

Een fundament dat klopt

“Bij het opzetten van de VAR is het essentieel dat het fundament klopt. Een huis bouwen zonder fundering betekent op termijn verzakking. De basis van dit fundament is dat alle betrokkenen het gemeenschappelijke belang inzien van het bestaansrecht en meerwaarde van de VAR. Om de basis op orde te krijgen, moet een VAR drie zaken goed regelen: een regelement over de werkwijze van de VAR, een samenwerkingsovereenkomst met de bestuurder en competentieprofielen.”  

Pak je ruimte

“De kracht van een VAR is dat deze echt vanuit kennis, ervaring en expertise adviseert. Wat niet helpt is dat zorgprofessionals zich vaak nog te bescheiden opstellen waardoor een VAR minder impact heeft dan goed is voor de beroepsgroep en de organisatie. VAR’en kunnen zich vanuit bewustwording door training en teamcoaching van de VAR Academie verder ontwikkelen tot een invloedrijke gesprekpartner met lef.” 

De VAR Academie is een initiatief van Michiel van Vliet en MZ Services. Verpleegkundige Adviesraden kunnen bij de VAR Academie terecht voor training en teamcoaching. Meer informatie volgt in september. Nu op de hoogte blijven? Op www.varacademie.nl kun je je aanmelden voor de ontwikkelingen.

MZ Services traint in samenwerking met Michiel van Vliet VAR’en bij alle aspecten van het werk. Op de hoogte blijven van de VAR Academie?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.